Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije

 

Naziv projekta: Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije

Kratki opis projekta: 

Ovim projektom povećat će se informiranost i kapaciteti poduzetnika na području Međimurske županije vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u poslovanju. Navedeno će se postići ciljanim i strukturiranim informativnih kampanjama prema identificiranih relevantnih poduzetnicima iz svih sektora poslovanja. Uz informativne aktivnosti, poduzetnicima će se pružiti mogućnost povezivanja sa drugim poduzećima, a u svrhu međusobnog prijenosa znanja, iskustava, ali i identificiranih problema i prepreka. Kako bi se aktivnosti započete ovim projektom uspješno nastavile i u razdoblju nakon njegove provedbe, Agencija će nadograditi svoje postojeće web stranice novim, ažuriranim informacijama alatima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Organizirat će se pet informativnih radionica za MSP-ove na sljedeće teme:

  1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima i proizvodnim procesima s osvrtom na prilagodbu poslovanja klimatskim promjenama – poduzetnici će dobiti informacije o načinu implementacije principa kružnog gospodarstva u poslovanje, mjerama smanjenja emisije CO2 kroz proizvodne i poslovne procese poduzeća (izrada inventara emisija, BEI i određivanje rizika i osjetljivosti vezanih uz klimatske promjene, RVA), principu zelene (javne) nabave, mjerama definiranih u nacionalnim, regionalnim i lokalnim planskim i strateškim dokumentima, a vezanih uz MSP-ove, njihovo poslovanje i upravljanje klimatskim rizicima. Predavači će biti zaposlenici MENEA-e.
  2. Zakonodavstvo Republike Hrvatske u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te usporedba istoga sa zakonodavstvom Europske unije – poduzetnicima će se prikazati svi trenutno važeći zakoni, podzakonski akti, propisi, ali i planski dokumenti koji su vezani uz energetiku te su bitni za poboljšanje poslovanja poduzeća na području županije. Predavači će biti zaposlenici MENEA-e.
  3. Proces od ideje do izgradnje i stavljanja u pogon elektrana koje koriste obnovljive izvore energije – Poduzetnike ćemo informirati o trenutno važećim propisima, zakonodavstvu i pravilnicima u Hrvatskoj. Također, osim predavača iz MENEA-e, primjere dobre prakse prikazat će i predstavnici poduzetnika koji su već implementirali projekte korištenja obnovljivih izvora energije u svojim poduzećima/pogonima.
  4. Prikaz i analiza natječaja i javnih poziva u sektoru energetike za MSP-ove na nacionalnoj i EU razini – poduzetnici će dobiti uvid u trenutno dostupne, kao i natječaje i javne pozive u najavi koji se odnose na sektor energetike, a prijavitelji mogu biti MSP-ovi. Prikazat će im se prihvatljivi troškovi, modeli (su)financiranja, kao i sam proces od identifikacije problema, pronalaska adekvatnog rješenja do definiranja prigodnog javnog poziva i natječaja te procesa prijave projekta na isti. Predavači na edukacijama bit će zaposlenici MENEA-e, a planiramo angažirati i poduzetnike koji su već imali pozitivna iskustva u prijavi i korištenju sredstava iz nekog od izvora EU i nacionalnog financiranja.
  5. Mogućnosti financiranja projekata iz sektora energetike za MSP-ove – u ovom će se informativnom ciklusu poduzetnicima predstaviti svi trenutno postojeći, ali i predstojeći financijski modeli putem kojih se može dobiti financiranje i sufinanciranje za projekte implementacije mjera iz energetike u poduzećima i proizvodnim procesima. Osim mogućnosti financiranja putem ESIF fondova, pažnja će se usmjeriti i na trenutno dostupne alternativne financijske modele.

Kako bismo povezali poduzetnike na području Međimurske županije i potakli razmjenu iskustva, ideja i informacija, održat će se po jedan panel, okrugli stol i B2B sastanak poduzetnika, u sklopu informativnih radionica (Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima i proizvodnim procesima s osvrtom na prilagodbu poslovanja klimatskim promjenama; Proces od ideje do izgradnje i stavljanja u pogon elektrana koje koriste obnovljive izvore energije; Mogućnosti financiranja projekata iz sektora energetike za MSP-ove).

Nastavno na opisano, poduzetnike ćemo dodatno informirati slanjem biltena vezanih uz gore navedene teme i putem objava na web stranici MENEA-e, kao i na društvenim mrežama. S ciljem pružanja kvalitetnih i ažurnih informacija korisnicima, postojeća web stranicama MENEA-e će se obnoviti i modernizirati te ćemo, u suradnji s vanjskim stručnjacima u polju informacijskih tehnologija, izraditi alate ključne za poboljšanje poslovanja poduzetnika u sektoru energetike, ali i šire. Riječ je o alatima za olakšavanje implementacije principa kružnog gospodarstva i za olakšanje implementacije principa zelene (javne) nabave u poslovanju poduzeća te o alatu po principu korak-po-korak vodiča za izgradnju i puštanje u pogon elektrana koje koriste obnovljive izvore energije.

Ukupna vrijednost projekta: 335.364,54 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 230.811,83  HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 1. ožujka 2020. godine do 1. rujna 2021. godine

 

Kontakt osobe za više informacija:

Nina Jurinić, stručna suradnica

e-mail: nina.jurinic@menea.hr

telefon: 040/395-559

 

Poveznice:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.