Projekt CEESEN-BENDER – Intervencije za ublažavanje energetskog siromaštva povezane s izgradnjom u ranjivim četvrtima

Projekt CEESEN-BENDER – Intervencije za ublažavanje energetskog siromaštva povezane s izgradnjom u ranjivim četvrtima (engl. Building intErventions in vulNerable Districts against Energy poveRty) prijavljen je 16. studenog 2022. godine na javni poziv LIFE-2022-CET-ENERPOV: Rješavanje intervencija povezanih s izgradnjom u ranjivim četvrtima, u sklopu programa LIFE – potprograma “Prijelaz na čistu energiju“, kojim se potiče razvoj i promocija inovativnih tehnika, metoda i pristupa za postizanje ekoloških i klimatskih ciljeva Europske Unije.

Cilj projekta je osnaživanje i pružanje podrške građanima vlasnicima i stanarima višestambenih zgrada u procesu energetske obnove identificiranjem osnovnih prepreka te izradom sustava podrške koji uključuju vlasnike stanova, njihove udruge i upravitelje zgrada. U tu svrhu u sklopu projekta izradit će se sveobuhvatni planovi za poticanje energetske obnove uz uključivanje svih relevantnih dionika nužnih za uspješnu implementaciju i identificiranje potencijalnih izvora financiranja. Uz navedeno, projektom će se razviti specifični alati koji će općinama i upraviteljima višestambenih zgrada pomoći u identifikaciji energetski siromašnih kućanstva te u provedbi shema za smanjenje energetskog siromaštva.

Specifični ciljevi projekta CEESEN-BENDER su:

 1. Analiza vlasničke strukture i fizičkih karakteristika zgrada radi razumijevanja prepreka koje ometaju ili zaustavljaju provođenje energetske obnove;
 2. Identifikacija zakonskih te financijskih i tehničko – administrativnih prepreka za energetsku obnovu;
 3. Razvoj metoda i alata za rješavanje različitih aspekata energetskog siromaštva;
 4. Izrada planova za energetsku obnovu zgrada na temelju njihovog potencijala za smanjenje emisija putem uštede energije te povećanja kvalitete života za vlasnike stanova;
 5. Izrada planova za specifikaciju tehničkih detalja obnove;
 6. Uspostava sustava podrške za vlasnike stanova, jedinice lokalne samouprave i upravitelje višestambenih zgrada u ciljanim regijama radi ubrzavanja procesa obnove.

Glavne aktivnosti projekta CEESEN-BENDER su:

 1. Jačanje i prilagodba procesa upravljanja i donošenja odluka upravnih tijela s ciljem podržavanja energetske obnove privatnih višestambenih zgrada;
 2. Rješavanje prepreka koje ometaju energetsku obnovu zgrada u ranjivim četvrtima;
 3. Uspostavljanje i koordinacija alata za podršku te izgradnja kapaciteta energetskih stručnjaka;
 4. Izrada planova i sustava podrške za energetsku obnovu zgrada u ranjivim četvrtima;
 5. Održavanje, replikacija i primjena rezultata projekta.

Projektom će se izraditi 5 planova pilot područja i najmanje 30 specifičnih planova obnove na razini zgrade za najmanje 1.500 kućanstava višestambenih zgrada te pružiti smjernice za ubrzavanje procesa energetske obnove. Također, pružat će se podrška vlasnicima stanova i upraviteljima zgrada kroz radionice, razmjenu dobrih praksi i znanja te poticanje komunikacije. Tijekom provedbe projekta očekuje se ušteda primarne energije od 14.820 GWh, dok će se u razdoblju od pet godina nakon završetka projekta uštedjeti 20.329 GWh energije. Očekivano je i smanjenje emisije CO2 od 3,26 tCO2 za vrijeme trajanja projekta te do 4,472 tCO2 u razdoblju od pet godina nakon završetka projekta.

Na projektu CEESEN-BENDER surađuje 10 projektnih partnera iz 6 europskih zemalja. Osim Međimurske energetske agencije d.o.o. i Društva za oblikovanje održivog razvoja iz Hrvatske (kao vodećeg partnera), konzorcij čine i partneri iz Estonije, Njemačke, Poljske, Rumunjske i Slovenije. Također, kao pridruženi partneri u projekt su uključeni upravitelji zgrada na području Međimurske županije, GP Stanorad d.o.o. i Euroland d.o.o.

Uključeni partneri projekta CEESEN-BENDER su:

 1. Društvo za oblikovanje održivog razvoja, DOOR – Hrvatska
 2. Sveučilište Tartu, UT – Estonija
 3. Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje, LEASP – Slovenija
 4. Lokalna energetska agencija Alba, ALEA – Rumunjska
 5. Climate Alliance, CA – Njemačka
 6. Međimurska energetska agencija d.o.o., MENEA – Hrvatska
 7. Mazovia energetska agencija, MAE – Poljska
 8. Regionalna energetska agencija Tartu, TREA – Estonija
 9. Općina Alba Iulia, MAI – Rumunjska
 10. Održiva energetska mreža Središnje i Istočne Europe, CEESEN – Estonija

Ukupni budžet projekta iznosi 1.848.960,00 EUR, od čega budžet Međimurske energetske agencije d.o.o. iznosi 163.710,00 EUR. Provedba projekta traje 36 mjeseci, odnosno od 01. rujna 2023. godine do 31. kolovoza 2026. godine.

Službena stranica projekta: https://ceesen.org/en/about-ceesen/ceesen-bender/.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                               

Co-funded by the European Union under project n°101120994. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.