Ukoliko ste zainteresirani za bilo kakvu vrstu suradnje sa MENEA-om, stojimo Vam na raspolaganju i možete nas kontaktirati:

  • – sa novim idejama, razmišljanjima, prijelozima u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije unutar Međimurske županije i šire
  • – kao predstavnici tvrtki, trgovačkih društava, JLP(R)S-a za suradnju u pripremi, praćenju i provedbi nacionalnih i EU projekata

Sa svojim prijedlozima i idejama možete nam se javiti putem priloženog prijavnog obrasca.    Prihvaćam Izjavu o privatnosti i povjerljivosti