Prihvaćam Izjavu o privatnosti i povjerljivosti

  Međimurska energetska agencija d. o. o. MENEA

  • Adresa: Bana Josipa Jelačića 22 HR-40000 Čakovec Hrvatska
  • Telefon: +385 40 39 55 59
  • Email: info@menea.hr


  Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf.

  Direktor

  Danijela Vrtarić, mag.inf.

  Viša stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekata

  Nina Jurinić, mag.oec.

  Stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekata

  Karla Posavec, mag.ing.aedif./bacc.ing.evol.sust.

  Stručna suradnica za energetiku

  Niki Radiković, mag. ing. mech.

  Stručni suradnik za energetiku