Prihvaćam Izjavu o privatnosti i povjerljivosti

  Međimurska energetska agencija d. o. o. MENEA

  • Adresa: Bana Josipa Jelačića 22 HR-40000 Čakovec Hrvatska
  • Telefon: +385 40 39 55 59
  • Email: info@menea.hr


  Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf.

  Direktor

  Danijela Vrtarić, mag.inf.

  Pomoćnica direktora

  Nina Jurinić, mag.oec.

  Viša stručna suradnica za provedbu projekata

  Karla Novak, mag.ing.aedif

  Viša stručna suradnica za energetiku

  Niki Radiković, mag. ing. mech.

  Viši stručni suradnik za energetiku

  Katarina Drk Hutinec, mag.oec.

  Stručna suradnica za provedbu projekata

  Ema Novak, mag. oec.

  Stručna suradnica za provedbu projekata

  Nikolina Bajkovec, mag.oec.

  Stručna suradnica za provedbu projekata – pripravnica