Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA osnovana je 2008. godine u sklopu EU projekta „ Creation of energy agenciens in Lleida (ES), Medjimurje (HR) and Montpellier (FR)“ financiranog iz programa Intelligent Energy – Europe (IEE). Projektna ideja razvijena je na poticaj Međimurske županije i Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA-e. Uz sredstva IEE, financijske temelje za početak rada osigurali su Međimurska županija, Gradovi Čakovec i Prelog te tvrtke HEP-ESCO, INA i Končar.

MENEA je osnovana s ciljem promicanja zamisli održivog razvoja u skladu sa stvarnim potrebama na području Međimurske županije promičući primjenu obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost, što je u skladu sa strateškim ciljem Županije (promicanje gospodarskog i društvenog rasta utemeljenog na održivom razvoju te usredotočenoga na inovacije, transfer tehnologije i očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa).

Djelatnosti MENEA-e pokrivaju širok spektar aktivnosti kojima nastojimo što bolje zadovoljiti informacijske, tehničke i potporne potrebe javnog i privatnog sektora po pitanjima obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Naša uloga, prije svega, obuhvaća pružanje informacija i savjeta vezanih uz energiju putem informacijskih i promotivnih kanala, tj. putem naše web stranice, organizacije seminara i radionica, tiskanja info i promo materijala, provedbom projekata te usmeno u svakodnevnom kontaktu sa zainteresiranim građanima i poslovnom zajednicom.

Ujedno, aktivno sudjelujemo u oblikovanju energetske politike Županije definiranjem planova i programa energetskog djelovanja, pritom se usklađujući s glavnim političkim i gospodarskim akterima na lokalnoj razini i regionalnoj razini, s drugim lokalnim energetskim agencijama u Republici Hrvatskoj, usput se usklađujući sa svim trendovima i zakonskim obavezama na nacionalnoj i europskoj razini.

U nastojanju da Agencija bude samoodrživa pružamo tehničku potporu pripremi projekata vezanih uz energiju, obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Također, pripremamo studije, projektnu dokumentaciju za prijavu na različite nacionalne i međunarodne izvore financiranja te pružamo podršku malom i srednjem poduzetništvu za uvođenje mjera za smanjenje potrošnje energije u proizvodnom procesu te proizvodnju energije iz OIE.

OSNOVNI PODACI O TVRTKI:

  • Naziv i skraćeni naziv tvrtke: Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA
  • Sjedište tvrtke: Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
  • Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Varaždinu
  • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: 070084035
  • Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
  • Uprava društva: Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf.
  • Poslovni račun otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Račkoga 6, 10 000 Zagreb, IBAN: HR10 2340 0091 1160 3471 3