Sudjelovanje na godišnjoj generalnoj skupštini saveza FEDARENE

 

Međimurska energetska agencija d.o.o. je u razdoblju od 25. do 27. lipnja 2024. godine sudjelovala na godišnjoj generalnoj skupštini saveza FEDARENE, koja se održala u gradu Protarasu, na Cipru.

FEDARENE (Europski savez agencija i regija za energiju i okoliš) je udruženje regionalnih i lokalnih energetskih agencija, samih regija i drugih javnih institucija (ministarstava, odjela), čiji cilj je pokretanje energetske tranzicije te rasprava o energetskim i ekološkim pitanjima na europskoj razini. Danas FEDARENE broji više od 80 članova iz 25 europskih zemalja te provodi više od 50 projekata iz područja energetske tranzicije i poticanja klimatske neutralnosti.

U sklopu godišnje generalne skupštine, predstavnici Međimurske energetske agencije d.o.o. sudjelovali su u općem dijelu (vezanom uz izvještavanje o aktivnostima i rezultatima projekta te pregled proračuna i financijskih pitanja), radionici (o poslovnim modelima za ubrzavanje energetske tranzicije) te predavanju i panel diskusiji (o postizanju klimatske neutralnosti).

Dio susreta bio je posvećen i umrežavanju (tzv. Networking Café) na kojem su članovi udruženja ukratko predstavili aktualne projekte koje provode. U tu svrhu, predstavnici Međimurske energetske agencije d.o.o. upoznali su ostale sudionike s projektima CEESEN-BENDER (Intervencije za ublažavanje energetskog siromaštva povezane s izgradnjom u ranjivim četvrtima) i TRANSGEO (Revitalizacija napuštenih bušotina za eksploataciju geotermalne energije) te podijelili informacije o aktivnostima, partnerima, planiranim rezultatima i ostalim zanimljivostima obaju projekata. Osim toga, tema umrežavanja bio je i projekt Regio1st (Implementacija načela “Energetska učinkovitost na prvom mjestu” u regionalnom planiranju), na kojem je savez FEDARENE jedan od projektnih partnera.

Ukratko o projektima:

  • CEESEN-BENDER (Intervencije za ublažavanje energetskog siromaštva povezane s izgradnjom u ranjivim četvrtima) – cilj projekta je pružanje podrške vlasnicima i stanarima višestambenih zgrada u procesu energetske obnove identificiranjem prepreka, izradom planova za poticanje obnove, razvojem alata za identifikaciju energetski siromašnih kućanstava te provođenjem edukacija za upravitelje zgrada, vlasnike stanova i stanare.
  • TRANSGEO (Revitalizacija napuštenih bušotina za eksploataciju geotermalne energije) – cilj projekta je prenamjena postojećih naftnih i plinskih bušotina u potencijalne izvore geotermalne energije, koristeći geotermalnu tehnologiju i radne procese. Aktivnosti projekta uključuju izradu tehničko – ekonomskog sustava vrednovanja za metode prenamjene bušotina te web alata za procjenu prenamjene, procjenu izvodljivosti za odabrana pilot područja te kreiranje transnacionalne strategije i akcijskog plana za održivi razvoj regija Središnje Europe (s naglaskom na prijelaz s fosilne na geotermalnu energiju).
  • Regio1st (Implementacija načela “Energetska učinkovitost na prvom mjestu” u regionalnom planiranju) – cilj projekta je podizanje svijesti o načelu EE1st među regionalnim vlastima i njihovim agencijama kroz pružanje smjernica, uvođenje načela EE1st u provedbu regionalnih i lokalnih energetskih planova i odluka te primjenu politika EE1st u reviziji nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP).

Konačno, udruženje FEDARENE organiziralo je i brzo upoznavanje svojih članova kroz osnovne informacije te opis najznačajnijeg projekta organizacije. Pritom je Međimurska energetska agencija d.o.o. navela projekt Danube GeoHeCo (Poticanje implementacije plitkih geotermalnih sustava grijanja i hlađenja u Dunavskoj regiji), s ciljem povećanja iskorištenja plitke geotermalne energije u kroz poticanje integracije geotermalnih dizalica topline u postojeće sustave grijanja i hlađenja na fosilna goriva.