Katalog informacija

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

• pisanim putem,

s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama”

na poštansku adresu:

Međimurska energetska agencija d.o.o.

Bana Josipa Jelačića 22

40 000 Čakovec

• e-mailom na: info@menea.hr

• telefaksom na broj: 040 395 142

• usmenim putem

• osobno na zapisnik u službenim prostorijama MENEA-e od ponedjeljka do petka u razdoblju od 7:00 do 15:00 sati.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi

• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije

• ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva

• tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište

• podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

MENEA ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.