HR regulativa

Nacionalni akcijski planovi energetske učinkovitosti RH

Iz Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14):

“Nacionalni akcijski plan

Članak 8.

(1) Nacionalni akcijski plan planski je dokument koji se donosi za trogodišnje razdoblje, najkasnije do 1. travnja godine donošenja, a kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti.

(2) Nacionalni akcijski plan mora sadržavati:

1. prikaz i ocjenu stanja te potrebe u potrošnji energije

2. dugoročne ciljeve, uključujući nacionalni okvirni cilj ušteda energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti

3. nositelje aktivnosti i rokove provedbe

4. mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u skladu sa Strategijom energetskog razvitka i drugim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske

5. plan za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije

6. mjere za osiguranje godišnje obnove 3 % ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti kako bi se ispunili barem minimalni zahtjevi energetskih svojstava, odnosno minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za zgrade odnosno građevinske cjeline sukladno tehničkom propisu kojim se uređuje područje racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u zgradama

7. izračun planiranih ušteda energije u skladu s pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije

8. izvore financiranja plana.

(3) Nacionalni akcijski plan izrađuje Ministarstvo, zajedno s ministarstvom nadležnim za graditeljstvo, ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša i Nacionalnim koordinacijskim tijelom, a donosi ga Vlada Republike Hrvatske do 1. travnja svake tri godine.”

Dokumenti:

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada
Metodologija energetskih pregleda zgrada
Pravila djelovanja tržišta električne energije
Pravilnik o energetskoj bilanci
Pravilnik o korištenju OIEiK
Pravilnik o stjecanju statusa pp el.en.
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode en. preglede i izdaju en. certifikate
Tehnicki propis grijanja i hlađenja
Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o minimalnom udjelu električne en.
Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz OIEK
Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEK
Zakon o energiji
Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost-pročišćeni tekst
Zakon o tržištu električne energije
Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
Zakon o tržištu plina
Program en.obnove zgrada 2014-2015
Program energetske obnove obiteljskih kuća 2014-2020
Program energetske obnove višestambenih zgrada 2014-2016
3. nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2014.-2016.
Plan za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije do 2020. godine
Program energetske obnove zgrada komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine sa detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. do 2016. godine
Zakon o energetskoj učinkovitosti
Nacionalni akcijski plan za OIE do 2020. godine
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN88/2017
Akcijski plan energetske učinkovitosti MŽ 2017. - 2019.
Nacionalni plan povećanja broja zgrada gotovo nulte potrošnje energije
Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske 2014
Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske 2017 - nacrt
Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (NN 11/15)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 20/17)
Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/2019)
  • Kontakt

    Adresa: Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
    Tel: +385 (0)40 395 559
    E-mail: info@menea.hr

    Regionalni partneri

Izdvojeni projekti

Izdvojeni natječaji

Menea Josipa Bana Jelačića 22 +385 40 39 55 59 info@menea.hr OIB: 78619083316 PBZ: HR10 2340 0091 1160 3471 3