Upravni odbor MENEA

 • Mladen Hren, HEP-ODS – Elektra Čakovec
 • Željka Hrs-Borković, SAEPTUM d.o.o. za savjetovanje, arhitektonske i energetske usluge
 • Željko Knok, Međimursko veleučilište
 • Ljubomir Kolarek, Grad Prelog
 • Sandra Polanec Marinović, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA
 • Darko Radanović, Međimurska županija
 • Davor Sokač, HEP Zagreb
 • Ninoslav Šipoš, Grad Čakovec
 • Ivan Plačko, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.
 • Slađan Mihoci, Županijska uprava za ceste Međimurske županije
 • Anita Strniščak, Međimurska županija
 • Dražen Srpak, Grad Mursko Središće