Upravni odbor MENEA

 • Stjepan Lacković, Međimurska županija
 • Nenad Hranilović, Međimurje-plin d.o.o.
 • Mladen Hren, HEP-ODS – Elektra Čakovec
 • Željka Hrs-Borković, Hrvatska udruga energetskih certifikatora
 • Željko Knok, Međimursko veleučilište
 • Ljubomir Kolarek, Grad Prelog
 • Sandra Polanec Marinović, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA
 • Darko Radanović, Međimurska županija
 • Davor Sokač, HEP Zagreb
 • Ninoslav Šipoš, Grad Čakovec
 • Ivan Plačko, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.