Održan prvi sastanak fokus grupe po projektu ESINERGY

Međimurska energetska agencija d.o.o. organizirala je 19. lipnja 2024. godine prvi sastanak fokus grupe projekta ESINERGY – Osnaživanje dionika u provedbi direktive o poticanju korištenja energije iz obnovljivih izvora u pogledu pohrane energije i stabilnosti energetskih mreža.

Cilj projekta ESINERGY je rješavanje jednog od ključnih problema u suvremenoj energetskoj tehnologiji – upravljanje neravnotežom između proizvedene snage i opterećenja u električnoj mreži, koje nije primjereno nadolazećim potrebama kao što su porast potrošnje, potražnja za energijom i slično.

Kako bi se ovaj cilj ostvario, projektom je planirano uvođenje osam različitih pilot pristupa za smanjenje predaje električne energije u mrežu kako bi se smanjila vršna opterećenja, maksimizirala učinkovitost fotonaponskih sustava potrošača koji i proizvode i koriste električnu energiju (engl. prosumers) te postigla energetska neovisnost.

Pilot pristup planiran za Hrvatsku je ugradnja baterijskog sustava za pohranu energije u Upravnoj zgradi u Centru znanja Međimurske županije.

Na prvom sastanku fokus grupe su sudjelovali identificirani relevantni dionici iz lokalnih samouprava, nacionalnog i regionalnog operatora distribucijskog sustava, malih i srednjih poduzeća  te javne ustanove, kojima je predstavljen projekt ESINERGY, njegovi ciljevi te pilot pristupi.

U dijelu diskusije sastanka fokus grupe dionici projekta ESINERGY aktivno su sudjelovali u diskusijama prema definiranim temama:

  1. Općenito o pilot pristupu
  2. Tehnički/pravni uvjeti specifični za pilot pristup
  3. Društveni/zakonodavni kontekst vezan za pilot pristup.

Korz aktivnu diskusiju identificirani su problemi, potrebe i prilike vezane uz smanjenje vršnog opterećenja u okviru definiranog pilot pristupa. Predstavljanjem rezultata diskusija definirana su glavna područja prioriteta problematike projekta ESINERGY te su detektirani izazovi i potencijalna rješenja uza njihovo otklanjanje.

Provedbu projekta možete pratiti na sljedećim Internet i društvenim mrežama projekta:

Web stranica projekta: https://interreg-danube.eu/projects/esinergy 

LinkedIn: linkedin.com/company/interreg-esinergy

YouTubehttps://www.youtube.com/@InterregESINERGY

Izrada ovog članka podržana je projektom ESINERGY, sufinanciranim sredstvima Europske unije u sklopu Programa transnacionalne suradnje dunavske regije. Sadržaj ovog članka odražava mišljenje Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni u kojem slučaju ne predstavlja mišljenje Europske unije.