Program dodjele državnih potpora za provedbu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. Prioritet 4. Pravedna tranzicija, Specifični cilj: JSO8.1.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 24. travnja 2024. godine Program dodjele državnih potpora za provedbu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za dodjelu državnih potpora projektima koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. Prioritet 4. Pravedna tranzicija, Specifični cilj: JSO8.1. Omogućivanje regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke te učinke na zapošljavanje i okoliš koji su posljedica tranzicije prema ostvarenju klimatskih i energetskih ciljnih vrijednosti Unije do 2030. i klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050., na temelju Pariškog sporazuma.

Na temelju ovog Programa dodjeljuju se potpore s ciljem ublažavanja gospodarskih učinaka tranzicije i učinaka na zapošljavanje kroz jačanje poduzetni8tva, primarno usmjerenog prema zelenom i digitalnom gospodarstvu, diverzifikaciji regionalnog gospodarstva te povećanja zapošljavanja jačanjem obrazovanja, prekvalifikacija i usavršavanja za zanimanja budućnosti u Istarskoj županiji i Sisačko-moslavaćke županije, kao i poticanje ulaganja koja doprinose smanjivanju emisija CO2 s ciljem smanjivanja udjela stakleničkih plinova na području navedenih županija i u ukupnom nacionalnom računu.

Krajnji korisnici potpora sukladno ovom Programu su mikro, mala i srednja poduzeća, uključujući obrtnike (u daljnjem tekstu: MSP) koja obavljaju djelatnost na području Istarske županije i na području Sisačko-moslavaćke županije.

Krajnjim korisnicima iz članka 2. stavka 2. ovog Programa, dodjeljuju se:

  1. regionalne potpore za ulaganja iz članka 14. Uredbe o skupnom izuzeću;
  2. potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova iz Članka 18. Uredbe o skupnom izuzeću;
  3. potpore za projekte istraživanja i razvoja iz Članka 25. Uredbe o skupnom izuzeću;
  4. potpore za inovacije za MSP-ove iz članka 28. Uredbe o skupnom izuzeću;
  5. potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja iz Članka 29. Uredbe o skupnom izuzeću;
  6. potpore za usavršavanje iz članka 31. Uredbe o skupnom izuzeću, i
  7. potpore za lokalnu infrastrukturu iz čanka 56. Uredbe o skupnom izuzeću.

Cijeli Program dodjele državnih potpora za Prioritet 4. Pravedna tranzicija dostupan je na POVEZNICI.

 

Izvor: EU fondovi