Projekt Danube GeoHeCo – Poticanje implementacije plitkih geotermalnih sustava grijanja i hlađenja u Dunavskoj regiji

Projekt Danube GeoHeCo – Poticanje implementacije plitkih geotermalnih sustava grijanja i hlađenja u Dunavskoj regiji (engl. Fostering the implementation of shallow Geothermal hybrid Heating and Cooling systems in the Danube Region) prijavljen je 16. lipnja 2023. godine na prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021 – 2027. koji nudi financijsku potporu transnacionalnim projektima koji pridonose razvoju inovativnije, održivije i uključivije dunavske regije.

Glavni cilj projekta Danube GeoHeCo je povećanje iskorištenja potencijala plitke geotermalne energije u regijama projektnih partnera kroz poticanje integracije geotermalnih dizalica topline u postojeće konvencionalne sustave grijanja i hlađenja na fosilna goriva. Sukladno glavnim cilju projekta definirani su sljedeći specifični ciljevi, odnosno glavne projektne aktivnosti:

1. Dizajn i optimizacija tehnologije plitkih geotermalnih hibridnih sustava grijanja i hlađenja

2. Planiranje pod vodstvom zajednice za korištenje potencijala plitkog geotermalnog grijanja i hlađenja

3. Digitalna platforma i virtualno tržište za poticanje plitkog geotermalnog hibridnog grijanja i hlađenja

Na projektu sudjeluje 13 projektnih partnera iz 8 različitih zemalja. Osim Međimurske energetske agencije d.o.o. (kao vodećeg partnera) i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz Hrvatske sudjeluju i projektni partneri iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Rumunjske i Slovačke. Također, u sam projekt u ulozi pridruženih strateških partnera uključeno je ukupno 15 organizacija kao što su ministarstva, nacionalni fondovi, jedinice lokalne i regionalne samouprave, sveučilišta, nacionalna udruženja energetskih agencija i poduzeća za daljinsko grijanje koji pružaju dodatnu vrijednost partnerstvu.

Oni će pružiti povratne informacije javnosti o rezultatima projekta i pomoći da projektni rezultati dopru do relevantnih donositelja odluka u području iskorištavanja plitke geotermalne energije kako bi se skrenula pozornost na neiskorišteni potencijal plitke geotermalne energije i na njegovu važnost u održivom razvoju dunavske regije.

Uključeni partneri projekta Danube GeoHeCo su:

 1. Međimurska energetska agencija d.o.o., MENEA – Hrvatska
 2. CROST – Neprofitna organizacija za regionalni razvoj d.o.o., CROST – Mađarska
 3. Sveučilište u Zagrebu – Rudarsko-geološko-naftni fakultet, UNIZG-RGNF – Hrvatska
 4. Istraživanje Gradišće d.o.o., FB – Austrija
 5. Lokalna energetska agencija Pomurje, LEAP – Slovenija
 6. Geološki zavod Slovenije, GeoZS – Slovenija
 7. Innogeo istraživanje i usluge d.o.o., InnoGeo – Mađarska
 8. Slovački centar za znanstvene i tehničke podatke, CVTI SR – Slovačka
 9. Tehničko sveučilište Cluj-Napoca, TUCN Rumunjska
 10. Tehnički fakultet Kragujevac, FEK Republika Srbija
 11. Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, REDASP Republika Srbija
 12. Regionalna razvojna agencija Bačka, RDA Backa Republika Srbija
 13. LIR Evolucija, LIR Bosna i Hercegovina

Ukupni budžet projekta iznosi 2.481.000,00 €, od čega budžet Međimurske energetske agencije d.o.o. iznosi 327.701,40 €. Provedba projekta traje 30 mjeseci, odnosno od 01. siječnja 2024. godine do 30. lipnja 2026. godine.

Izrada ovog članka podržana je projektom Danube GeoHeCo, sufinanciranom sredstvima Europske unije u sklopu Programa transnacionalne suradnje dunavske regije. Sadržaj ovog članka odražava mišljenje Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni u kojem slučaju ne predstavlja mišljenje Europske unije.