U sklopu prvog sastanka fokus grupe projekta ESINERGY prezentiran i projekt Danube GeoHeCo

Međimurska energetska agencija d.o.o. organizirala je jučer, 19. lipnja 2024. godine prvi sastanak fokus grupe projekta ESINERGY tijekom kojeg je prezentiran i projekt Danube GeoHeCo – Poticanje implementacije plitkih geotermalnih sustava grijanja i hlađenja u Dunavskoj regiji. Projekt Danube GeoHeCo se kao i projekt ESINERGY provodi od 1. siječnja ove godine te će se u sklopu njihove provedbe koja traje do 30. lipnja 2026. godine detaljnije analizirati teme vezane uz instalaciju sustava dizalica topline koje koriste plitke geotermalne izvore energije te direktivu o poticanju korištenja energije iz obnovljivih izvora u pogledu pohrane energije i stabilnosti energetskih mreža. Oba projekta financirana su sredstvima Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. u iznosu od 80%.

Glavni cilj projekta Danube GeoHeCo je povećanje iskorištenja potencijala plitke geotermalne energije u regijama projektnih partnera kroz poticanje integracije geotermalnih dizalica topline u postojeće konvencionalne sustave grijanja i hlađenja na fosilna goriva. Projekt zapravo analizira tri ključna aspekta vezana uz poticanje primjene dizalica toplina koje koriste geotermalni izvor energije, a to su tehnološki aspekt, plansko strateški aspekt te tržišni aspekt. Nastavno na navedene aspekte, zajednički izazovi identificirani i koji će biti adresirani tijekom provedbe projekta odnose se na izazove vezane uz instalaciju i održavanje, nedostatak svijesti relevantnih dionika te potreba za preuzimanjem tržišta.

Razlozi zbog kojih je projekt Danube GeoHeCo relevantan za područje Međimurske županije, ali i šire su sljedeći:

  • u sklopu projekta predviđen je razvoj alata za procjenu i pomoć pri donošenju odluka i procesu projektiranja plitkih geotermalnih hibridnih sustava grijanja i hlađenja;
  • projektom će se osigurati tržišni prodor različitih vrsta dizalica topline;
  • potaknuti će se lokalno korištenje plitkih geotermalnih potencijala (PGP) kroz razvoj pristupa planiranja vođenog zajednicom i aktivni angažman lokalnih i regionalnih vlasti;
  • utjecati će se na jačanje kapaciteta i osigurat će se razmjena znanja u svrhu povećanja razine stručnosti i broja stručnjaka na tržištu rada;
  • projekt uključuje i razvoj digitalne platforme s ugrađenom virtualnom tržnicom čiji glavni cilj je potaknuti tržište transparentnim usklađivanjem ponude i potražnje tehnologija korištenja PGE-a te pružiti pomoći klijentima da steknu znanja o optimalnim metodama za iskorištavanje PGE potencijala i pronalaženje adekvatnih i kvalificiranih ponuda na globalnom tržištu.

Pratite proces implementacije projekta Danube GeoHeCo putem naše službene stranice www.menea.hr ili putem nekih drugih društvenih kanala kao što su Facebook, LinkedIn te X.

 

Izrada ovog članka podržana je projektom Danube GeoHeCo, sufinanciranom sredstvima Europske unije u sklopu Programa transnacionalne suradnje dunavske regije. Sadržaj ovog članka odražava mišljenje Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni u kojem slučaju ne predstavlja mišljenje Europske unije.