Međimurska energetska agencija d.o.o. potpisala do sada najveći Ugovor o sufinanciranju za europski projekt naziva Poticanje implementacije plitkih geotermalnih sustava grijanja i hlađenja u Dunavskoj regiji (Danube GeoHeCo)

U Čakovcu je dana 5. ožujka 2024. godine Međimurska energetska agencija d.o.o. (u nastavku: MENEA) službeno potpisala Ugovor o sufinanciranju za najnoviji europski projekt naziva Poticanje implementacije plitkih geotermalnih sustava grijanja i hlađenja u Dunavskoj regiji (Danube GeoHeCo) u ukupnoj vrijednosti od 2.481.000,00 €. Ovaj ugovor označava značajan iskorak prema ostvarivanju ciljeva održivosti i razvoja, ističući posvećenost MENEA-e ka poticanju povećanja iskorištenja potencijala plitke geotermalne energije u dunavskoj regiji kroz poticanje integracije geotermalnih dizalica topline u postojeće konvencionalne sustave grijanja i hlađenja na fosilna goriva.

Projekt Danube GeoHeCo prijavljen je 16. lipnja 2023. godine na prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. koji nudi financijsku potporu transnacionalnim projektima koji pridonose razvoju inovativnije, održivije i uključive dunavske regije. Odluku o sufinanciranju navedenog projekta kao i ostalih 59 projekata donio je Odbor za praćenje Programa transnacionalne suradnje dunavske regije na sastanku održanom u Beču 18. i 19. listopada 2023. godine.

Provedba projekta započela je 1. siječnja ove godine te će trajati do 30. lipnja 2026. godine. MENEA sudjeluje u provedbi projekta u ulozi vodećeg partnera što znači da ima ključnu ulogu u osmišljavanju i koordinaciji cijelog projekta te usmjerava partnerstvo prema postizanju definiranih projektnih ciljeva. Uz MENEA-u u provedbu projekta uključeno je još 12 projektnih partnera iz 8 različitih zemalja. Osim MENEA-e i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz Hrvatske sudjeluju i projektni partneri iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Rumunjske i Slovačke. Također, u sam projekt u ulozi pridruženih strateških partnera uključeno je ukupno 15 organizacija kao što su ministarstva, nacionalni fondovi, jedinice lokalne i regionalne samouprave, sveučilišta, nacionalna udruženja energetskih agencija i poduzeća za daljinsko grijanje koji pružaju dodatnu vrijednost partnerstvu. Oni će pružiti povratne informacije javnosti o rezultatima projekta i pomoći da projektni rezultati dopru do relevantnih donositelja odluka u području iskorištavanja plitke geotermalne energije kako bi se skrenula pozornost na njezin neiskorišteni potencijal i na njezinu važnost u održivom razvoju dunavske regije. Nastavno na navedeno, projekt Danube GeoHeCo ima za cilj potaknuti tržišni prodor geotermalnih dizalica toplina te kroz suradnju partnerskih organizacija iz različitih zemalja u provedbi investicija, izgradnji kapaciteta i razmjeni znanja, namjerava povećati razinu stručnosti i broj stručnjaka dostupnih za održivu transformaciju energetskog sektora.

MENEA poziva sve zainteresirane dionike da se pridruže ovom putovanju prema održivoj budućnosti te prate napredak projekta i rezultate koji se žele postići njegovom implementacijom. Za dodatne informacije ili upite, molimo kontaktirajte Danijelu Vrtarić, voditeljicu projekta (danijela.vrtaric@menea.hr).

 

** Izrada ovog članka podržana je projektom Danube GeoHeCo, sufinanciranom sredstvima Europske unije u sklopu Programa transnacionalne suradnje dunavske regije. Sadržaj ovog članka odražava mišljenje Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni na koji način ne odražava mišljenje upravljačkog tijela programa i Europske unije.