Projekt I-PRODER – Izazovi za sprječavanje i suzbijanje energetskog siromaštva

Projekt I-PRODER – Izazovi za sprječavanje i suzbijanje energetskog siromaštva (slo. Izzivi za preprečevanje in odpravo energetske revščine) prijavljen je 24. svibnja 2023. godine uz 56 drugih projekata na prvi Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za standardne projekta u okviru prioriteta 1 i 3 (specifični cilj 6.2) u okviru INTERREG programa Slovenija – Hrvatska 2021 – 2027. Navedenim pozivom osigurano je sufinanciranje projekata koji učinkovito doprinose cjelokupnom cilju programa koji je: očuvana, otporna i povezana prekogranična regija, koja prepoznaje važnost održivog razvoja i koristi ga kao glavni alat za ostvarenje ekonomske opstojnosti, sigurnosti, zaštite biološke raznolikosti i socijalne dobrobiti svih stanovnika. Projekt I-PRODER prijavljen je u suradnji četiriju energetskih agencija u sklopu Prioriteta 1: Dostupna i povezana regija te Specifičnog cilja 6.2: Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama.

Glavni cilj projekta je unaprijediti znanje i kompetencije različitih donositelja odluka te potaknuti njihovu predanost ka djelovanju u smjeru sprječavanja i suzbijanja energetskog siromaštva u kućanstvima po principu odozdo prema gore. Intervencije će se temeljiti na preporukama koje će se definirati kroz provedbu komparativne analize stanja ključne za podizanje svijesti kod donositelja odluka, kao i provedenim energetskim pregledima u kućanstvima. Sukladno glavnim cilju projekta definirani su sljedeći radni paketi:

1. Provedba energetskih pregleda – uključuje provedbu 100 energetskih pregleda u energetski siromašnim kućanstvima na području Međimurske i Varaždinske županije na temelju alata za provođenje energetskih pregleda pri čemu će se svakom kućanstvu pripremiti promotivni paket pomoći za provedbu hitnih mjera. Analizom rezultata steći će se uvid u stvarno stanje na terenu te će se na temelju toga izraditi Analitičko izvješće o stanju i riziku od energetskog siromaštva s prikazom na razini četiriju regija/županija i zajedničkim nazivnikom prekogranične regije.

2. Model pomoći u borbi protiv energetskog siromaštva – temeljem provedenih komparativnih analiza postojećih politika i instrumenata u borbi protiv energetskog siromaštva partneri će izraditi presjek zajedničkih elemenata politika i instrumenata i sukladno tome razviti pilot model tehničke pomoći (tzv. Project Development Assistance – PDA) za općine/gradove u pripremi i razradi projektnih prijava koje se tiču mjera i rješenja za sprječavanje i suzbijanje energetskog siromaštva.

3. Akcijski plan sprječavanja i suzbijanja energetskog siromaštva s preporukama za donositelje odluka – izrada akcijskog plana sprječavanja i suzbijanja energetskog siromaštva s preporukama za donositelje odluka koji će biti temelj suradnje, sadržajni smjer rada i okvir kojim će se identificirati potencijalne organizacije (općine, županije, ministarstva, javni organi) koje svojom misijom i odgovornošću mogu pridonijeti učinkovitijoj borbi za sprječavanje i otklanjanje energetskog siromaštva

Projektni partneri:

1. Međimurska energetska agencija d.o.o. (vodeći partner)

2. Regionalna energetska agencija Sjever (projektni partner)

3. Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje (projektni partner)

4. Lokalna energetska agencija za Pomurje (projektni partner)

Ukupni budžet projekta iznosi 505.352,00, od čega budžet Međimurske energetske agencije d.o.o. iznosi 177.620,00 €. Provedba projekta traje 24 mjeseca, odnosno od 01. travnja 2024. godine do 31. ožujka 2026. godine.

Izrada ovog članka podržana je projektom I-PRODER, sufinanciranom sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Interreg programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. Sadržaj ovog članka odražava mišljenje Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni na koji način ne odražava mišljenje upravljačkog tijela programa i Europske unije.