Održan online sastanak projektnih partnera u sklopu projekta I-PRODER

17. lipnja 2024. godine s početkom u 9:00 sati održan je online sastanak projektnih partnera projekta I-PRODER – Izazovi za sprječavanje i suzbijanje energetskog siromaštva financiranog iz Interreg programa Slovenija-Hrvatska 2021. – 2027.

Glavni cilj projekta je unaprijediti znanje i kompetencije različitih donositelja odluka te potaknuti njihovu predanost ka djelovanju u smjeru sprječavanja i suzbijanja energetskog siromaštva u kućanstvima.

Prva aktivnost projekta uključuje provedbu energetskih pregleda u energetski siromašnim kućanstvima koja će se obavljati na temelju Alata za provedbu energetskih pregleda čija analiza je bila glavni dio održanog sastanka. U sklopu provedbe energetskih pregleda planirana je podjela paketa pomoći za provedbu hitnih mjera. Paket će biti sastavljen od odgovarajućih proizvoda, kao što su LED svjetiljke, ekonomični perlatori, razdjelnici s funkcijom isključivanja, termostatski ventili, reflektirajuće folije i slično.

Nakon finalizacije metodologije provedbe energetskih pregleda započeti će se s prikupljanjem kontakata potencijalnih kućanstava u kojima će se energetski pregledi provoditi. Energetski pregledi poslužit će nam kao izvor za prikupljanje podataka s terena te kao početna aktivnost u poticanju svijesti i pružanja savjeta kućanstvima na terenu.

Nadalje, prikupljeni podaci služit će kao temelj za izradu Analitičkog izvješća o stanju i riziku od energetskog siromaštva koje će biti dostupno lokalnim, regionalnim i nacionalnim organima na prekograničnom području i šire, centrima i zavodima za socijalni rad te lokalnim akcijskim grupama i nevladinim organizacijama. Izvješće će poslužiti za uspostavu suradnje s donositeljima odluka u rješavanju ovog izazova kao i kod prevencije energetskog siromaštva.

** Izrada ovog članka podržana je projektom I-PRODER, sufinanciranom sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Interreg programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.

** Sadržaj ovog članka odražava mišljenje Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni na koji način ne odražava mišljenje upravljačkog tijela programa i Europske unije.