Projekt ESINERGY – Osnaživanje dionika u provedbi direktive o poticanju korištenja energije iz obnovljivih izvora u pogledu pohrane energije i stabilnosti energetskih mreža

Projekt ESINERGY – Osnaživanje dionika u provedbi direktive o poticanju korištenja energije iz obnovljivih izvora u pogledu pohrane energije i stabilnosti energetskih mreža (engl. Empowerment of the stakeholders in the implementation of the Directive on the promotion of the use of energy from renewable sources in term of energy storages and energy networks stability) prijavljen je 16. lipnja 2023. godine na prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021 – 2027. koji nudi financijsku potporu transnacionalnim projektima koji pridonose razvoju inovativnije, održivije i uključivije dunavske regije.

Cilj projekta ESINERGY je rješavanje jednog od ključnih problema u suvremenoj energetskoj tehnologiji – upravljanje neravnotežom između proizvedene snage i opterećenja u električnoj mreži, koje nije primjereno nadolazećim potrebama kao što su porast potrošnje, potražnja za energijom i slično.

Projekt će uvesti pilot pristupe za smanjenje vršnih opterećenja (engl. peak load reduction) izravno u električnim mrežama, kako bi proizvođači električne energije mogli koristiti energiju za vlastite potrebe (dizalice topline, baterijske sustave za pohranu energije, punionice, energetske zajednice koje mogu prilično dobro uravnotežiti razlike u proizvodnji i potražnji energije) i podržavati samoopskrbu. Nadalje, planiranje politike usmjereno na vršna opterećenja bit će poboljšano kroz transnacionalnu strategiju kako bi se mjere mogle preslikati u druga područja.

Specifični ciljevi projekta:

1. Smanjenje vršnih opterećenja pilot djelovanjima

Namjera ovog specifičnog cilja je učiniti regije zelenijima i energetski neovisnima uvođenjem pilot djelovanja koja su temeljena na različitim pristupima za smanjenje predaje električne energije u mrežu, kako bi se smanjila vršna opterećenja, maksimizirala učinkovitost fotonaponskih sustava proizvođača koji i proizvode i koriste električnu energiju (engl. prosumers) te postigla energetska neovisnost na temelju nekoliko uključenih pilota iz različitih sektora koji koriste obnovljive izvore energije.

2. Transnacionalna strategija za smanjenje vršnih opterećenja i pravilna provedba Direktive

Razvoj zajedničke strategije i akcijskog plana (Master plan) za bolje upravljanje i provedbu pristupa za smanjenje predaje električne energije u mrežu i pravilnu provedbu Direktive na temelju pilot akcija.

3. Prijenos rezultata i aktivnosti podrške politici

Unapređenje nacionalnog, regionalnog i lokalnog energetskog planiranja za poboljšanje upravljanja donošenjem strategije i akcijskog plana uz prijenos rješenja u nova područja. Dodatno, cilj je također predložiti rješenja temeljena na izvedenim i testiranim pilot aktivnostima koje dionici i ciljne skupine mogu prihvatiti i replicirati u svojim okruženjima.

Rezultati projekta:

1.1 Institucije koje surađuju i podupiru smanjenje vršnog opterećenja

1.2 Pilot pristupi koji optimiziraju vršna opterećenja i potiču energetsku neovisnost

2.1. Transnacionalni Master plan za smanjenje vršnih opterećenja u električnim mrežama

3.1. Rješenja za bolje upravljanje i optimizaciju vršnih opterećenja i pravilnu provedbu Direktive

Projektni partneri:

 1. Lokalna energetska agencija Pomurje, LEA Pomurje – Slovenija (vodeći partner projekta)
 2. Pametna kuća, institucija za istraživanje i održivi razvoj Martjanci, Smart House – Slovenija
 3. Međimurska energetska agencija d.o.o., MENEA – Hrvatska
 4. Međimurska županija, MED – Hrvatska
 5. Energetski i inovacijski centar Weiz, WEIZ – Austrija
 6. B.A.U.M. Konzultacije d.o.o., BAUM – Njemačka
 7. Elektroprivreda Hindelang, EWH – Njemačka
 8. IMRO-DDKK neprofitno društvo s ograničenom odgovornošću za zaštitu okoliša, IMRO – Mađarska
 9. Županija Zala, ZALA – Mađarska
 10. Slovačko tehnološko sveučilište u Bratislavi, STU – Slovačka
 11. Unija bugarskih crnomorskih lokalnih vlasti, UBBSLA – Bugarska
 12. Rumunjska udruga za prijenos tehnologije i inovacije, ARoTT – Rumunjska
 13. Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije, RARIS – Srbija
 14. Sarajevska regionalna razvojna agencija, SERDA – Bosna i Hercegovina
 15. Fond za zaštitu okoliša Crne Gore, Eco-fund – Crna Gora
 16. Udruga “Energetski učinkoviti gradovi Ukrajine”, EECU – Ukrajina

 

Ukupni budžet projekta: 2.508.094,99 €

Interreg budžet projekta: 2.006.475,99 €

Budžet Međimurske energetske agencije d.o.o. iznosi 162.500,00 €

Provedba projekta traje 30 mjeseci, odnosno od 1. siječnja 2024. godine do 30. lipnja 2026. godine.

Web stranica projekta: https://interreg-danube.eu/projects/esinergy 

LinkedIn: linkedin.com/company/interreg-esinergy

YouTubehttps://www.youtube.com/@InterregESINERGY

Izrada ovog članka podržana je projektom ESINERGY, sufinanciranom sredstvima Europske unije u sklopu Programa transnacionalne suradnje dunavske regije. Sadržaj ovog članka odražava mišljenje Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni u kojem slučaju ne predstavlja mišljenje Europske unije.