Projekt TRANSGEO – Revitalizacija napuštenih bušotina za eksploataciju geotermalne energije

Projekt akronima TRANSGEORevitalizacija napuštenih bušotina za eksploataciju geotermalne energije (engl. Transforming abandoned wells for geothermal energy production) prijavljen je 23. veljače 2022. godine na 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021 – 2027. Projektna ideja pripremljena je u suradnji s još 10 projektnih partnera iz Njemačke, Austrije, Slovenije i Mađarske pri čemu uz Međimursku energetsku agenciju d.o.o. (MENEA) kao projektni partner iz Hrvatske sudjeluje i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Partnerski konzorcij čine:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.608.907,80EUR od čega je 80% vrijednosti projekta sufinancirano bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Budžet MENEA-e iznosi 227.026,80 EUR od čega bespovratna sredstva iznose 181.621,44 EUR, a ostalih 45.405,36 EUR čini vlastito učešće.

Glavni cilj projekta je prenamjena postojećih naftnih i plinskih bušotina na području djelovanja projektnih partnera u iskoristive svrhe (za eksploataciju geotermalne energije i skladištenje topline) čime će se produžiti vijek trajanja postojeće infrastrukture te smanjiti emisije CO2.

Glavne projektne aktivnosti:

  • Sustav validacije za transformaciju bušotina
  • Procjena potencijala za prenamjenu bušotina u Središnjoj Europi
  • Poticanje politike prijelaza s fosilnih goriva na geotermalnu energiju u regijama Središnje Europe

Na području Međimurske županije planirana je provedba pilot aktivnosti za postojeće bušotine, u svrhu odabira i primjene najbolje tehnologije za njihovu prenamjenu. Pilot aktivnost će obuhvatiti sve potrebne pripremne radnje i analize kako bi bušotine bile detaljno analizirane i kako bi se za njih procijenila mogućnost buduće prenamjene, odnosno proveli svi potrebni koraci za pokretanje same infrastrukturne investicije. Radi se o nekoliko bušotina u okolici Mihovljana koje su prema analizama naših stručnih partnera pogodne za planiranu vrstu prenamjene.

Početak implementacije projekta je 1. svibnja 2023. godine i trajat će 36 mjeseci, odnosno do 30. travnja 2026. godine.

Sve informacije o projektu, projektnim ciljevima i očekivanim rezultatima biti će dostupne putem službene stranice projekta dostupne na sljedećoj POVEZNICI.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz program transnacionalne suradnje Interreg Središnja Europa 2021 – 2027.  Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.