Održan treći sastanak partnera projekta TRANSGEO te posjet naftnom polju Mihovljan

Dana 23. i 24. travnja 2024. godine Međimurska energetska agencija d.o.o. u Čakovcu je ugostila partnere projekta TRANSGEO – Revitalizacija napuštenih bušotina za eksploataciju geotermalne energije, financiranog iz programa Interreg Central Europe (2021 – 2027).

Cilj projekta TRANSGEO je iskoristiti postojeću eksploatacijsku i proizvodnu infrastrukturu preostalu od nekadašnje, u nekim slučajevima i još uvijek postojeće, industrije nafte i prirodnog plina, kako bi se istražio njezin geotermalni potencijal te iskoristila geotermalna tehnologija. Dugoročni ciljevi projekta su strukturne promjene u industriji ugljikovodika za prijelaz na održivu energiju, promicanje primjene geotermalne energije, produžetak vijeka trajanja postojeće infrastrukture, daljnje korištenje radne snage te kontinuirano smanjenje emisija CO2. U okviru projektnih aktivnosti planirana je i procjena geotermalnog potencijala na 8 pilot područja u 5 zemalja partnerica, pri čemu su u Hrvatskoj Savica (u Gradu Zagrebu) i Mihovljan (u Međimurskoj županiji) prepoznati kao najprikladniji za potrebe projekta.

Ukupni budžet projekta iznosi 2.608.907,80 EUR, od čega budžet MENEA-e iznosi 227.026,80 EUR. Provedba projekta traje 36 mjeseci, odnosno od 1. svibnja 2023. do 30. travnja 2026. godine.

Sastanak je organiziran u trajanju od 2 dana, a istom su prisustvovali partneri iz različitih znanstvenih, istraživačkih, razvojnih i energetskih institucija iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije. Ciljevi sastanka uključivali su raspravu o, dosada izvršenim, aktivnostima projekta, pregled budućih rokova za isporuku rezultata te pitanja vezana uz vođenje i financiranje projektnih aktivnosti.

Osim službenog dijela, u okviru sastanka predstavljen je i Centar znanja Međimurske županije, točnije Tehnološko-inovacijski centar Međimurje te Metalska jezgra, gdje su partneri dobili uvid u poduzetnički, istraživački i razvojni potencijal Međimurske županije. Nakon obilaska “bivše vojarne“, organiziran je posjet međimurskom pilot području, naftnom polju Mihovljan, na kojem su partneri posjetili tri bušotine (Mihovljan – 1, Mihovljan – 3 te Mihovljan – 6/Mihovljan – 7), gdje su im predstavljeni povijesni razvoj te trenutni proizvodni kapaciteti i iskoristivost eksploatacijskog polja.

Konačno, partnerski sastanak završio je sastankom izvršnog odbora te dodatnom raspravom o pitanjima vezanim u menadžment projekta TRANSGEO.