Održan sastanak nacionalnih projektnih partnera u sklopu projekta TRANSGEO

Međimurska energetska agencija d.o.o. je prošli petak, 29. rujna 2023. godine s početkom u 10:30 sati organizirala sastanak nacionalnih projektnih partnera u sklopu projekta TRANSGEO – Revitalizacija napuštenih bušotina za eksploataciju geotermalne energije financiranog iz programa INTERREG Središnja Europa 2021.-2027.

Glavni cilj projekta je prenamjena postojećih naftnih i plinskih bušotina na području djelovanja projektnih partnera u iskoristive svrhe (za eksploataciju geotermalne energije i skladištenje topline) čime će se produžiti vijek trajanja postojeće infrastrukture te smanjiti emisije CO2.

Uz stručnjake iz Međimurske energetske agencije d.o.o. na sastanku su sudjelovali i stručnjaci iz Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predstavnik Međimurske županije (pridruženog partnera u projektu). Tijekom sastanka napravljen je pregled projektnih aktivnosti po radnim paketima prema zadnjem odobrenom prijavnom obrascu te osvrt na projektne aktivnosti i uloge pojedinog hrvatskog projektnog partnera. Nakon toga pojašnjene su metode/tehnologije prenamjene naftnih i plinskih bušotina s posebnim osvrtom na metode/tehnologije primjenjive na pilot lokacije u Hrvatskoj (Zagreb – Savica, Međimurska županija – Mihovljan).

Na području Međimurske županije planirana je provedba pilot aktivnosti za postojeće bušotine u okolici Mihovljana (koje su prema analizama stručnih partnera u projektu pogodne za planiranu vrstu prenamjene), u svrhu odabira i primjene najbolje metode/tehnologije za njihovu prenamjenu. Pilot aktivnost će obuhvatiti sve potrebne pripremne radnje i analize kako bi bušotine bile detaljno analizirane i kako bi se za njih procijenila mogućnost buduće prenamjene, odnosno proveli svi potrebni koraci za pokretanje same infrastrukturne investicije.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.