Održan online sastanak projektnih partnera u sklopu projekta TRANSGEO

Međimurska energetska agencija d.o.o. je 8. studenog 2023. godine s početkom u 9:00 sati sudjelovala na cjelodnevnom online sastanku projektnih partnera u sklopu projekta TRANSGEO – Revitalizacija napuštenih bušotina za eksploataciju geotermalne energije financiranog iz programa INTERREG Središnja Europa 2021.–2027.

Glavni cilj projekta je prenamjena postojećih naftnih i plinskih bušotina na području djelovanja projektnih partnera u iskoristive svrhe (za eksploataciju geotermalne energije i skladištenje topline) čime će se produžiti vijek trajanja postojeće infrastrukture te smanjiti emisije CO2.

Uz stručnjake iz Međimurske energetske agencije d.o.o. te Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sastanku su sudjelovali i stručnjaci iz organizacija projektnih partnera iz Njemačke, Austrije, Mađarske i Slovenije.

Tijekom sastanka napravljen je pregled projektnih aktivnosti implementiranih u sklopu prvog izvještajnog razdoblja koje je trajalo do kraja listopada ove godine. Sukladno tome projektni partneri su raspravljali o sljedećim temama:

  • proces validacije različitih metoda revitalizacije te izrada konkretnih konceptualnih studija za pet metoda revitalizacije koje su predmet projekta TRANSGEOprovedba socio-ekonomske analize za korištenje energije iz postojećih naftnih i plinskih bušotina za različite grupe korisnika
  • provedba komparativne analize zakonodavnih regulative na razini zemalja projektnih partnera
  • provedba financijskog izvještavanja te odgovarajućih diseminacijskih i komunikacijskih aktivnosti sukladno propisanim pravilima programa Interreg Središnja Europa

Nakon produktivne rasprave projektni partneri su se uskladili oko daljnjih aktivnosti i odgovornosti pojedinih projektnih partnera u njihovoj implementaciji.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.