Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za fizičke osobe (EnU-3/24)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 4. travnja 2024. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za fizičke osobe.

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-3/24) (u daljnjem tekstu: Poziv) je neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila fizičkim osobama.

U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj biti prvi put registrirano.

Energetski učinkovitim vozilima čiju kupnju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

 • vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
 • vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,

pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja za:

 • električna vozila: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km,
 • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1 koja imaju dopuštenu emisiju onečišćujuće tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km,
 • vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km.

Ovim Pozivom osigurava se provedba mjere TR-6 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. „Financijski poticaji za energetski učinkovita vozila“. Navedena mjera predstavlja alternativnu mjeru politike za postizanje dijela obveznog kumulativnog cilja ušteda energije u krajnjoj potrošnji energije.

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,1%. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 2.000 novih energetski učinkovitih vozila.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva mogu biti punoljetne fizičke osobe – građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koje podnesu prijavu na način opisan Pozivom i ispunjavaju sve uvjete Poziva.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu je 15.000.000,00 eura.

Prihvatljivi i opravdani trošak po Pozivu je isključivo trošak kupnje vozila, koji može nastati kupnjom radi stjecanja vlasništva ili financijskim leasingom, najranije na dan objave ovog Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje o prebivalištu prijavitelja,
 2. Ponudu za kupnju vozila izdanu od strane prodajnog mjesta,
 3. Račun za predujam,
 4. Dokaz o primitku uplate obveznog minimalnog predujma na račun prodajnog mjesta (dokaz prodajnog mjesta o primitku sredstava na račun u vidu ispisa iz transakcijskog računa ili fiskalizirani račun iz kojeg je vidljiva uplata sredstava).

Podnošenje prijava na Poziv započinje 22. travnja 2024. godine u 9:00 sati.

Prijave će biti moguće podnositi radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 09:00 do 18:00 sati i subotom u vremenu od 09:00 do 13:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Na Poziv je moguće podnijeti ukupno jednu prijavu.

U svrhu provedbe ovog Poziva Fond je proveo Javni poziv za iskaz interesa proizvođača, predstavničkih ureda, generalnih zastupnika ili uvoznika motornih vozila na području Republike Hrvatske u svrhu provedbe mjere sufinanciranja kupnje energetski učinkovitih vozila za fizičke osobe temeljem kojeg je utvrđena lista energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje Poziva.

Lista je objavljena na mrežnoj stranici Fonda i sadrži podatke o:

 • Prodajnim mjestima: lokacija, kontakt podaci, dostupne marke i modeli vozila,
 • Energetski učinkovitim vozilima: modeli vozila koji udovoljavaju uvjetima Poziva.

Prijavitelj podnosi prijavu na Poziv isključivo preko prodajnog mjesta prema listi prodajnih mjesta s liste energetski učinkovitih vozila.

 

Više informacija o Javnom pozivu nalazi se na POVEZNICI.

 

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost