U Čakovcu održan radni sastanak partnera projekta I-PRODER

U petak 10. svibnja 2024. godine je u Čakovcu održan radni sastanak partnera projekta Izazovi za sprječavanje i suzbijanje energetskog siromaštva (I-PRODER) financiranog iz Interreg programa Slovenija-Hrvatska 2021. – 2027. na kojem je Međimurska energetska agencija d.o.o. (MENEA) ugostila partnere projekta, tj. Regionalnu energetsku agenciju Sjever, Lokalnu energetsku agenciju za Pomurje te Lokalnu energetsku agenciju Spodnje Podravje. Projektni partneri su se ovom prilikom susreli kako bi razradili zajedničku prekograničnu metodologiju za provedbu energetskih pregleda u kućanstvima koja se smatra jednim od glavnih rezultata projekta I-PRODER. Na sastanku je Lokalna energetska agencija za Pomurje (LEAP) iz Martjanca (Slovenija) predstavila svoju metodologiju u provedbi energetskih pregleda te s obzirom na to da imaju dovoljno znanja i iskustva u provedbi energetskih pregleda na terenu, imat će ulogu mentora u provođenju ove aktivnosti.

Temeljem razrađene metodologije predviđena je provedba 100 energetskih pregleda u energetski siromašnim kućanstvima na području Međimurske i Varaždinske županije. Ishodište za tu aktivnost predstavlja nadogradnja alata za provođenje energetskih pregleda i unos podataka te priprema promotivnih paketa pomoći za provedbu hitnih mjera. Analizom rezultata provedenih energetskih pregleda steći će se uvid u stvarno stanje na terenu i na temelju toga izradit će se Analitičko izvješće o stanju i riziku od energetskog siromaštva s prikazom na razini četiriju regija/županija i zajedničkim nazivnikom prekogranične regije.

Na sastanku su se zajedno s partnerima prokomentirale sve stavke alata kojim raspolaže LEAP te će se on prilagoditi i nadograditi sukladno potrebama projekta. Partneri će biti obučeni za rad s alatom, što će im osigurati odgovarajući pristup i usmjeravati ih u radu, provedbi analiza i komunikaciji na terenu. Posebnu specifičnost u provedbi ove aktivnosti predstavlja sam pristup jer se ovdje surađuje sa socijalno ranjivim skupinama građana koji su posebno osjetljivi na loš pristup i ne žele sudjelovati. Upravo ove skupine građana žive u zgradama energetski najlošijih karakteristika te često nemaju mogućnost investirati u njihovo poboljšanje, kao ni primijeniti obnovljive izvore energije stoga se provedba energetskih pregleda smatra jednim od prvih koraka u rješavanju problema jer pomaže u identifikaciji mjera za povećanje energetske učinkovitosti s ciljem smanjenja potrošnje energije i mjesečnih računa za energiju što je vrlo bitno za osiguranje boljih uvjeta života energetski siromašnim kućanstvima.

** Izrada ovog članka podržana je projektom I-PRODER, sufinanciranom sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Interreg programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.

** Sadržaj ovog članka odražava mišljenje Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni na koji način ne odražava mišljenje upravljačkog tijela programa i Europske unije.