Održan kick-off sastanak partnera projekta I-PRODER u Čakovcu

U Čakovcu je 11. travnja 2024. godine održan kick-off sastanak partnera projekta Izazovi za sprječavanje i suzbijanje energetskog siromaštva (I-PRODER) financiranog iz Interreg programa Slovenija-Hrvatska 2021. – 2027. u čiju provedbu je Međimurska energetska agencija d.o.o. (MENEA) uključena kao vodeći partner što znači da će imati ključnu ulogu u osmišljavanju i koordinaciji cijelog projekta te će usmjeravati partnerstvo prema postizanju definiranih projektnih ciljeva. Uz MENEA-u u provedbu projekta uključene su još 3 energetske agencije: Regionalna energetska agencija Sjever iz Koprivnice (Hrvatska), Lokalna energetska agencija za Pomurje iz Martijanca te Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje iz Ptuja (Slovenija).

Projekt Izazovi za sprječavanje i suzbijanje energetskog siromaštva (I-PRODER) prijavljen je uz još 56 projektnih prijava na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za standardne projekte u okviru prioriteta 1 i 3 (specifični cilj 6.2) u okviru Interreg programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. pri čemu je samo 10 projekata odobreno za  sufinanciranje. Projekt I-PRODER je prijavljen u sklopu prioriteta programa: Dostupna i povezana regija te specifičnog cilja 6.2: Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama Slovenije i Hrvatske.

Glavni cilj projekta I-PRODER je unaprijediti znanje i kompetencije različitih donositelja odluka te potaknuti njihovu suradnju i predanost ka djelovanju u smjeru sprječavanja energetskog siromaštva u kućanstvima na prekograničnom SI-HR području. Projektne aktivnosti će doprinijeti smanjenju energetskog siromaštva kroz aktivnosti usmjerene na poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima.

Jednodnevnim kick-off sastankom partneri su službeno započeli provedbu projekta čija implementacija je krenula 1. travnja 2024. godine i završava 31. ožujka 2026. godine. Tijekom sastanka partneri su napravili pregled projektnih ciljeva kao i plana rada i definirali međusobne odgovornosti u provedbi pojedinih aktivnosti za čitavo vrijeme trajanja projekta.

 

** Izrada ovog članka podržana je projektom I-PRODER, sufinanciranom sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Interreg programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. Sadržaj ovog članka odražava mišljenje Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni na koji način ne odražava mišljenje upravljačkog tijela programa i Europske unije.