Održan drugi sastanak projekta CEESEN-BENDER i skupština mreže CEESEN

Dana 19. i 20. ožujka 2024. godine Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjelovala je na sastanku projektnih partnera projekta CEESEN-BENDER – Intervencije za ublažavanje energetskog siromaštva povezane s izgradnjom u ranjivim četvrtima (engl. Building intErventions in vulNerable Districts against Energy poveRty), financiranog iz programa LIFE, koji se održao u Zagrebu.

Ciljevi sastanka bili su predstavljanje dosada izvršenih aktivnosti po radnim paketima projekta, diskusija o budućim aktivnostima i vremenskim okvirima za njihovo izvršavanje, planiranje financijskog izvještavanja te rješavanje zajedničkih prepreka i dilema. Vodeći partner projekta je Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) iz Hrvatske, a uz njega na projektnom sastanku sudjelovalo je sljedećih 9 institucija, uključenih u projektni konzorcij:

  • Međimurska energetska agencija d.o.o., MENEA – Hrvatska
  • Sveučilište Tartu, UT – Estonija
  • Regionalna energetska agencija Tartu, TREA – Estonija
  • Održiva energetska mreža Središnje i Istočne Europe, CEESEN – Estonija
  • Climate Alliance, CA – Njemačka
  • Mazovia energetska agencija, MAE – Poljska
  • Lokalna energetska agencija Alba, ALEA – Rumunjska
  • Općina Alba Iulia, MAI – Rumunjska
  • Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje, LEASP – Slovenija.

Projekt CEESEN-BENDER bavi se osnaživanjem i pružanjem podrške vlasnicima stanova i stanarima višestambenih zgrada u procesu energetske obnove identificiranjem osnovnih prepreka te izradom sustava podrške koji uključuju vlasnike stanova, njihove udruge i upravitelje zgrada. U sklopu projekta izradit će se sveobuhvatni planovi za poticanje energetske obnove, razviti specifični alati koji će općinama i upraviteljima višestambenih zgrada pomoći u identifikaciji energetski siromašnih kućanstava te organizirati edukacije i treninzi za energetske stručnjake, upravitelje zgrada te vlasnike stanova i stanare višestambenih zgrada vezani uz korake, mjere i koristi energetske obnove.

Ukupni budžet projekta iznosi 1.848.960,00 EUR, od čega budžet Međimurske energetske agencije d.o.o. iznosi 163.710,00 EUR. Provedba projekta traje 36 mjeseci, odnosno od 01. rujna 2023. godine do 31. kolovoza 2026. godine.

Nakon službenog dijela sastanka, održana je i skupština mreže CEESEN s ciljem pregleda dosadašnjih aktivnosti, planova za naredno razdoblje, usvajanja financijskog izvješća te rješavanja drugih relevantnih pitanja i tema vezanih uz rad mreže.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-funded by the European Union under project n°101120994. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.