JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga – OBJAVLJENE IZMJENE I DOPUNE – 11. svibnja 2020.

OBJAVLJENE IZMJENE I DOPUNE – 11. svibnja 2020.

Župan Međimurske županije donio je i objavljuje Izmjene i dopune:

Dana 30. 4.  2020. godine na snagu su stupile Izmjene i dopune Programa potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga (KLASA: 302-01/20/2, URBROJ: 2109/1-01-20-2) kojima se ujedno mijenja naslov Programa potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga u Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente.

Radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID – 19 (koronavirusa), Međimurska županija će temeljem ovog Programa dodjeljivat potpore male vrijednosti čiji su ciljevi:

– olakšavanje pristupa sredstvima bespovratnih potpora za mikro, male i srednje poduzetnike (u daljnjem tekstu: MSP) koji na području Međimurske županije provode projekte ulaganja za unaprjeđenje poslovanja,

– olakšavanje pristupa zajmovima Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) te kreditima Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) koji na području Međimurske županije provode ulaganja u obrtna i/ili osnovna sredstva,

– povećanje konkurentnosti gospodarstva kroz olakšavanje prijava na Zakon o poticanju ulaganja.

Prijave za dodjelu potpora dostavljaju se Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije na propisanom obrascu prijave uz svu potrebnu dokumentaciju, isključivo na e-mail adresu: prijava-gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr

Tekst preuzet sa službene stranice Međimurske županije.

PRILOZI:

  1. Izmjene i dopune Programa potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga-2020-travanj
  2. Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente-pročišćeni tekst-2020-travanj
  3. Izmjene i dopune Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima-2020-svibanj
  4. Obrazac-prijave-2020-svibanj
  5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti-2020-svibanj
  6. Izjava o usklađenosti s uvjetima javnog poziva-2020-svibanj
  7. Skupna izjava-2020-svibanj

Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po „Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga.“

Temeljem spomenutog Programa dodjeljivat će se potpore male vrijednosti s ciljem olakšavanja pristupa sredstvima bespovratnih potpora za mikro, male i srednje poduzetnike koji na području Međimurske županije provode projekte ulaganja u unapređenje poslovanja, i to na način da će se sufinancirati troškovi izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava.

Potpore će se dodjeljivati subjektima malog i srednjeg gospodarstva u obliku bespovratnih, gotovinskih sredstava kao nadopuna privatnom financiranju.

Javni poziv bit će otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije, soba 63, R. Boškovića 2, Čakovec, na tel. 040/374-238 ili putem elektronske pošte: gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr

Tekst preuzet sa službene stranice Međimurske županije.