Održana treća radionica po projektu “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”

Međimurska energetska agencija d.o.o. (MENEA) održala je u srijedu, 10. veljače 2021. godine, treću radionicu po projektu “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije“. Tema “Proces od ideje do izgradnje i stavljanja u pogon elektrana koje koriste obnovljive izvore energije (OIE)“. Radionica je održana 10. veljače 2021. godine, u Multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, na adresi Bana Josipa Jelačića 22B u Čakovcu.

Uvodni govor održao je Alen Višnjić, direktor MENEA-e. U prvom dijelu radionice, djelatnici MENEA-e su kroz kratka predavanja poduzetnicima predstavili osnovne karakteristike elektrana koje koriste obnovljive izvore energije, trenutno važeće zakone, propise i pravila u Hrvatskoj te načine financiranja investicija. Kroz primjer dobre prakse poduzetnika, Goran Oreški, direktor tvrtke Solektra d.o.o,  prezentirao je okupljenim poduzetnicima što je sve potrebno kod stavljanja u pogon fotonaponske elektrane, kako se priključiti na mrežu, koju je dokumentaciju potrebno ishoditi i slično.

Drugi dio radionice bio je organiziran kao okrugli stol, na kojem su sudjelovali: Davor Sokač, pomoćnik direktora društva u HEP ODS d.o.o., Nataša Putak, voditeljica projekata – specijalist u HROTE d.o.o., Goran Oreški, direktor tvrtke Solektra d.o.o., a video vezom uključio se i Vjeran Piršić, predsjednik udruge Eko Kvarner. Na taj su način poduzetnici dobili ažurne i točne informacije povezane uz stavljanje u pogon elektrana koje koriste obnovljive izvore energije.


Radionica je dio aktivnosti  u sklopu projekta “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”, koji provodi Međimurska energetska agencija d.o.o. Projekt je započeo 1. ožujka 2020. godine, a završava 1. rujna 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 335.364,54 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 230.811,83 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o.

 

Fotografije: Benjamin Bauer, BB promocija, obrt za marketinške usluge