Održana druga radionica po projektu “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”

Međimurska energetska agencija d.o.o. održala je 29. rujna 2020. godine, s početkom u 10 sati, radionicu za poduzetnike pod nazivom “Zakonodavstvo Republike Hrvatske u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te usporedba istoga sa zakonodavstvom Europske unije”. Radionica je održana u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, Čakovec.

Radionicu su održali djelatnici Međimurske energetske agencije d.o.o., na kojoj su predstavljeni relevantni europski i hrvatski zakoni koji se odnose na energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije. Predstavljen je i Europski zeleni plan kao i otvoreni pozivi u okviru Europskog zelenog plana. Radionica je završila informiranjem prisutnih osoba o najavljenom javnom pozivu “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”.

Cilj projekta “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije” je povećati informiranost i kapacitete poduzetnika na području Međimurske županije vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u poslovanju. Navedeno će se postići ciljanim i strukturiranim informativnih kampanjama prema identificiranih relevantnih poduzetnicima iz svih sektora poslovanja. Uz informativne aktivnosti, poduzetnicima će se pružiti mogućnost povezivanja sa drugim poduzećima, a u svrhu međusobnog prijenosa znanja, iskustava, ali i identificiranih problema i prepreka. Kako bi se aktivnosti započete ovim projektom uspješno nastavile i u razdoblju nakon njegove provedbe, Međimurska energetska agencija d.o.o. će nadograditi svoje postojeće web stranice novim, ažuriranim informacijama alatima.

Radionica je dio aktivnosti  u sklopu projekta “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”, koji provodi Međimurska energetska agencija d.o.o. Projekt je započeo 1. ožujka 2020. godine, a završava 1. rujna 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 335.364,54 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 230.811,83 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o.