Održana četvrta radionica za poduzetnike po projektu “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”

Međimurska energetska agencija d.o.o. u utorak, 15. lipnja 2021. godine, održala je četvrtu radionicu u sklopu projekta „Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije“, na temu Mogućnosti financiranja projekata iz sektora energetike za MSP-ove“. Radionica je održana u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje u Čakovcu.

Uvodni govor održao je Alen Višnjić, direktor Međimurske energetske agencije d.o.o., dok je Nina Jurinić, stručna suradnica u Međimurskoj energetskoj agenciji d.o.o., kroz kratko predavanje, poduzetnike upoznala s financijskim modelima financiranja i sufinanciranja projekata iz sektora energetike za MSP-ove. Drugi dio radionice bio je organiziran kao B2B susret poduzetnika. Na susretu su sudjelovali predstavnici poduzetnika s iskustvom u provođenju projekata iz sektora energetike (energetska obnova zgrade, električna vozila, fotonaponske elektrane) te sudionici poduzetnici koji ih planiraju provoditi. Razmjenjivali su iskustva o provedbi navedenih projekata te su govorili i o preprekama i problemima na koje su pritom naišli.


Radionica je dio aktivnosti u sklopu projekta “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”, koji provodi Međimurska energetska agencija d.o.o. Projekt je započeo 1. ožujka 2020. godine, a završava 1. rujna 2021. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o.

Fotografije: BB promocija, obrt za marketinške usluge