ODLUKA o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva za 2020. godinu

Župan Međimurske županije donio je Zaključak o povećanju sredstava za provedbu Programa potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u 2020. godini, KLASA: 302-02/20-02/7, URBROJ: 2109/1-01-20-2 od 10. 7. 2020. zbog povećanog interesa poduzetnika i broja pristiglih prijava. Zaključkom se povećavaju sredstva za provedbu Programa potpora za 937.552,69 kuna, tako da ukupno iznose 1.837.552,69 kn.

U Proračunu Međimurske županije za 2020. godinu, razdjel 004 – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, na poziciji A100813 Program potpora poduzetnicima bit će korigirana za odobreno povećanje u iznosu 937.552,69 kuna rebalansom Proračuna za 2020. godinu.

Župan Međimurske županije je donio Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva kojom se  utvrđuju iznosi bespovratnih sredstava koji se dodjeljuju temeljem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima s područja Međimurske županije po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva, a na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenu prijava.

Izvor: Međimurska županija


Ova objava je dio aktivnosti “Informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI” u sklopu projekta “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”, koji provodi Međimurska energetska agencija d.o.o. Projekt je započeo 1. ožujka 2020. godine, a završava 1. rujna 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 335.364,54 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 230.811,83 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o.