Međimurska županija – predstavljene mjere pomoći u krizi izazvanoj COVID-19 virusom

Međimurska županija je županija koja cijeni i poštuje svoje građane i to dokazujemo iz godine u godinu. Mnoge programe, projekte i investicije nikada nismo započeli realizirati zbog izbora ili kampanje već smo to činili od prvog dana mandata. Kao županija koja je izuzetno razvojno orijentirana, ali s visokom socijalnom osjetljivošću i brigom za naše građane kojima je neki vid potpore potreban, pristupili smo u ovoj „korona situaciji“ izradi seta mjera za gospodarstvo i građane. Danas, kada smo i dalje usred globalne pandemije izazvane koronavirusom i epidemije u Hrvatskoj, Međimurje je već 43. dan bez novooboljele osobe i 19. dan “korona free” regija.”, kazao je župan Međimurske županije Matija Posavec na konferenciji za medije na kojoj su predstavljene gospodarske mjere i mjere za građane kao pomoć za suzbijanje gospodarske krize uzrokovane pandemijom virusom COVID-19.

Gospodarstvo u Međimurskoj županiji tijekom pandemije virusom COVID-19 nije stalo

Prije početka globalne pandemije virusa COVID-19, na Zavodu za zapošljavanje evidentirano je 2082 nezaposlenih osoba, a 30. travnja bilo je evidentirano 2467 osoba. Porast broja nezaposlenih je za 399 osoba, dok je postotak rasta 16.02 %. Zahtjev za potporu za očuvanje radnih mjesta u Međimurskoj županiji zatražilo je 2486 poduzeća. Predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije Boris Lukovnjak istaknuo je da zahvaljujući dobroj sinergiji županije i obrtnika te brojnim projektima i potporama, obrtništvo nije stalo već je otvoreno čak 17 novih obrta.

U cilju pomoći i rasterećenja privatnog sektora na području Međimurske županije, posebice obrtnika, poljoprivrednika, malih i mladih poduzetnika, Međimurska županija predlaže niz mjera i aktivnosti pomoći gospodarstvu, kojima se želi dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i pomoći onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije korona virusa.

Župan Posavec istaknuo je da su određene uštede postignute proračunskim mjerama, i to kroz smanjivanje osnovice plaće i materijalnih prava zaposlenika i dužnosnika Međimurske županije. Zaposlenicima se smanjuje plaća za 10% za travanj, svibanj i lipanj, a dužnosnicima za 15%. Smanjeni su rashodi županije preraspodjelom proračunskih sredstava, smanjena su sredstva proračunskim korisnicima, nastavljene su sve kapitalne investicije pod odgovornošću Međimurske županije te je uvedena nova proračunska stavka za potpore obrtništvu, poduzetništvu, poljoprivrednoj proizvodnji i građanima.

Program potpora i aktivnosti Županije u gospodarstvu

Paket mjera pomoći gospodarstvu predstavio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije Darko Radanović: „U cilju pomoći privatnom sektoru na području Međimurja, posebice mikro i malim poduzetnicima te u nastojanju da potaknemo investicije i unaprjeđenje poslovanja naših gospodarstvenika, danas objavljujemo Javni poziv za Program potpora male vrijednosti za razvoj poduzetništva kojim želimo potaknuti očuvanje radnih mjesta, povećanje broja zaposlenih i stvaranje povoljnog gospodarskog okruženja za mikro i male poduzetnike i obrtnike s područja Međimurske županije.“

Program je razvojno usmjeren i kroz njega će se dodjeljivati potpore za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu kao što je nabava strojeva, opreme, alata, softvera i hardvera za obavljanje osnovne djelatnosti te ulaganja u aktivnosti istraživanja i razvoja.

Sredstva za provedbu ovog javnog poziva osigurana su u županijskom proračunu u iznosu od 900.000 kuna, a na prošlotjednoj sjednici Skupštine Međimurske županije povećana su sredstva u proračunu za 600.000 kuna te je taj iznos predviđen za drugi krug natječaja koji će biti u drugoj polovici godine.

Maksimalni iznos potpore po pojedinom poduzetniku je 15.000 kuna, a prijavu mogu podnijeti mikro i mali poduzetnici koji imaju sjedište na području Međimurske županije, imaju registriranu gospodarsku djelatnost u sektorima u kojima su prihvatljiva ulaganja definirana Programom potpora.

Prijava je potpuno digitalizirana i natječaj je otvoren do 10. lipnja, a sve informacije bit će objavljene na Internet stranici Međimurske županije.

Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente

Pored potpora za razvoj poduzetništva, otvoren je i izmijenjeni  Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente za koje je osigurano 260.000 kuna u županijskom proračunu i putem kojeg je cilj povećati dostupnost bespovratnih sredstava EU-e našim poduzetnicima.

Osim troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga za mikro, male i srednje poduzetnike, uvedena je i mogućnost sufinanciranja troškova izrade zahtjeva za HAMAG-BICRO zajmove, troškove izrade prijavne dokumentacije za investicijske kredite Hrvatske banke za obnovu i razvoj i prijave temeljem Zakona o poticanju ulaganja kroz koji poduzetnici mogu za svoje projekte ulaganja koristiti bespovratne novčane potpore te porezne olakšice poput plaćanja niže stope ili oslobođenje od plaćanja poreza na dobit.

Izmijenjeni program zove se Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente, a prijava na natječaj je potpuno digitalizirana te je ovakav izmijenjeni Program otvoren od 11. svibnja i već imamo dosta prijava te nas veseli činjenica da i u ovo vrijeme smanjene likvidnosti postoji potreba za dodatnim ulaganjima što nam potvrđuje da smo dobro planirali naše potpore.”, kazao je pročelnik Radanović.

Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite

Međimurska županija nastavlja i sa subvencioniranjem kamata na postojeće poduzetničke kredite, koje koriste uglavnom naše prerađivačke tvrtke, a za koje je osigurano 800.000 kuna, čime su poduzetnicima osigurani povoljniji uvjeti kreditiranja za nova ulaganja.

Kako bi se dodatno olakšalo poslovanje poduzetnicima i otplata kreditnih obveza, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta s kojim Međimurska županija subvencionira određeni postotak kamate, uvedena je mogućnost moratorija i reprogramiranja poduzetničkih kredita. Županija izdaje suglasnosti za odobrenje moratorija i reprograma postojećih kredita s ciljem očuvanja financijske stabilnosti i likvidnosti poduzetnika, čije je poslovanje ugroženo zbog epidemije COVID 19.

Stipendije i školarine za deficitarna zanimanja

S ciljem razvoja obrtništva i dalje se provodi Projekt stipendiranja učenika obrtničkih zanimanja koji nastoji obrtnicima osigurati radnike, a mladim radnim snagama dati poticaj. Sredstva su osigurana za stipendije za deficitarna zanimanja koje će koristiti oko 30-tak učenika.

Iako zbog COVID-a-19 u nešto manjem obimu, i dalje će se sufinancirati troškovi izlaganja proizvoda i usluga na gospodarskim i obrtničkim sajmovima, a kroz sufinanciranje se i dalje daje podrška aktivnostima i projektima Obrtničke komore Međimurske županije.

Osim poticanja ulaganja i unapređenja poslovanja, Županija potiče i nezaposlene osobe na pokretanje vlastitog posla kroz Program potpora male vrijednosti za samozapošljavanje nezaposlenih osoba kojim su dodijeljene bespovratne potpore za sufinanciranje troškova osnivanja poslovnih subjekata i početnih troškova poslovanja.

Za Program je osigurano 400.0000 kuna, u sklopu projekta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, sufinancirano sredstvima EU. Samozaposlene osobe će uz potporu dobiti i podmirene računovodstvene usluge u razdoblju 6 mjeseci nakon dobivanja potpore i podršku tima lokalnog partnerstva koji će pratiti i podupirati njihov rad.

Potpora i pomoć gospodarstvenicima od županijskih poduzetničkih potpornih institucija i Mjere prema inkubiranim tvrtkama u TICM-u

Kao i prije, tako i kroz ovo razdoblje, još aktivnije, županijske institucije pružaju potporu u savjetovanju i pomoć gospodarstvenicima. Javna ustanova za razvoj MŽ – REDEA, Tehnološko inovacijski centar Međimurje, Međimurska energetska agencija MENEA i Javna ustanova Metalska jezgra, dostupni su za svaki oblik savjetovanja i pomoć gospodarstvenicima. Svakodnevno se savjetuju poduzetnici o mjerama HZZ-a, ESIF zajmova HAMAG BICRO-a, održavaju se konzultacije s poduzetnicima oko privremenih mjera i reorganizacije unutar poduzeća te oko informacija o pomoći iz EU fondova.

Uvedene su mnoge mjere štednje i racionalizacija troškova, poput mjera prema inkubiranim tvrtkama u TICM-u. Donijeta je odluka o odobrenju popusta i produženju dospijeća plaćanja računa korisnicima usluga Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje. Radi se o popustu od 50% na ukupan iznos svih računa, za uslugu inkubacije s režijskim troškovima, uslugu zakupa poslovnog prostora s režijskim troškovima i uslugu coworkinga za račune izdane u travnju i 25% popusta za račune izdane u svibnju.

Nastavlja se s provedbom EU projekata

Međimurska županija sa svim svojim tvrtkama i ustanovama u potpunosti iskorištava mogućnosti sufinanciranja razvojnih projekata iz EU fondova. Međimurje je veliko gradilište i svi značajniji javni infrastrukturni projekti od energetskih obnova javnih zgrada, škola, ulaganja u bolnicu, revitalizacije kulturne baštine, podizanja kapaciteta poduzetničkih potpornih institucija do ulaganja u nove znanstveno-istraživačke institucije, sufinancirani su EU sredstvima bez kojih provedba tih projekata ne bi bila moguća, a s obzirom na to da se radi o velikim infrastrukturnim projektima na kojima su za radove i usluge angažirani uglavnom lokalni poduzetnici, nužno je nastaviti s provedbom svih županijskih projekata koji su direktna pomoć privatnom sektoru odnosno našim izvođačima, dobavljačima i pružateljima usluga.

Vrlo bitan u daljnjem razvoju međimurskog gospodarstva je Projekt Metalska jezgra kojim se gradi istraživačka infrastruktura za povećanje konkurentnosti metalske i povezanih industrija sjeverozapadne Hrvatske. Direktna korist bit će vidljiva kroz razvoj novih proizvoda s većom dodanom vrijednošću.

Projektom Ulaganje u proširenje poduzetničke poslovne infrastrukture u Centru znanja želi se pomoći poduzetnicima u početnim fazama poslovanja, omogućivši im opremljene poslovne prostore po povoljnim uvjetima uz tehničku i edukativnu podršku. U jednom takvom prostoru i potpuno renoviranoj zgradi se nalazimo i danas. Projekt INNO WISES će socijalnim poduzećima osigurati inovativne alate za stjecanje vještina koje će im omogućiti da prevladaju postojeći tehnološki jaz.

Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi

Kroz Program potpora poljoprivredi međimurskim poljoprivrednicima dodjeljuju se bespovratna novčana sredstva kroz 12 potpora za što je osigurano 2.250.000 kuna u županijskom proračunu. Potpore su sufinancirane u intenzitetu do 100% u iznosima od 100 – 60.000kn. Mogu se javiti sva poljoprivredna gospodarstva odnosno OPG-i, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Potpora razvoju poljoprivrede pruža se i kroz financiranje projekata poljoprivrednih udruga. Poljoprivrednici se mogu javiti za sljedeće mjere ulaganja u poljoprivredi: potpora za građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda, okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta za nabavu i zadržavanje uzgojno valjanih rasplodnih životinja, za ekološku poljoprivredu, za podizanje i obnovu trajnih nasada, za nabavu i postavljanje mreža za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče, za edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika, iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza, bolesti koja uzrokuje velike štete u proizvodnji kozjeg mlijeka, organizacija i sudjelovanje na sajmovima i izložbama, programi kvalitete i stvaranje robne marke i zaštite poljoprivrednih proizvoda                                                     

Natječaji su otvoreni do 30. studenog, osim za mjeru Podizanje i obnovu trajnog nasada koji je otvoren za proljetnu sadnju do 30. lipnja, a za jesensku sadnju do 30. studenog 2020. godine te mjera Organizacija i sudjelovanje na sajmovima i izložbama koja je otvorena do 15. prosinca 2020. godine.

Osim navedenih potpora za koje je otvoren javni poziv, Međimurska županija dodjeljuje i potpore za kontrolu tla u suradnji s gradovima i općinama čime se želi poboljšati struktura obradivih površina i osigurati profitabilnije poljoprivredne proizvodnje, kao i potpore za istraživačke projekte kojima se želi direktno doprinijeti unapređenju kvalitete, novim razvojnim mogućnosti i konkurentnosti poljoprivrede.

Jedan od takvih projekata je Projekt primjena novih tehnologija s ciljem smanjenja troškova proizvodnje mlijeka na farmama koza koji se provodi u suradnji s Agronomskim fakultetom Zagreb. Za međimurske poljoprivrednike važan je Projekt Zaštita robne marke „Međimurski kalamper“ koji je pokrenut u suradnji s Udrugom proizvođača merkantilnog krumpira s ciljem zaštite jednog od najprepoznatljivijih međimurskih poljoprivrednih proizvoda. Registracijom žiga „Međimurski kalamper“ koji je sada zaštićena robna marka, svi proizvođači na području Međimurja, unaprijedit će poljoprivrednu proizvodnju, zaštiti i unaprijediti gospodarski interes te će im se omogućiti kvalitetnija promocija i plasman robe.

Nastavlja se Projekt navodnjavanja Belica – I faza (334 ha nt), izradom detaljne projektne dokumentacije i hidrogeološka istraživanja. Izgradnja sustava planira se financirati kroz nacionalni Program ruralnog razvoja u novoj perspektivi.

U planu su nove poljoprivredne potpore poput potpore  plasteničkoj  proizvodnji, potpore za ulaganje u unaprjeđenje i čuvanje kvalitete mlijeka, ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u vezi s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, potpore za nabavu i opremanje objekata za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na OPG-u, potpore za nabavu i opremanje objekata za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na OPG-u te projekt proizvodnje i plasman jarećeg mesa u Međimurskoj županiji (Županijska robna marka “Međimurska jaretina”). Navedenim projektom velikim dijelom riješio bi se problem viška jaradi, naročito muške, i ostvario dodatni prihod u gospodarstvu te bi se tako pomoglo poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave uzgojem koza. Prema gruboj procijeni radi se o 20 do 30 tona jarećeg mesa godišnje. Projektom će biti obuhvaćena mogućnost plasmana jarećeg mesa putem mesnica i restorana u RH.

Sufinanciranje turističkih projekata

Međimurska županija najuspješnija je turistička destinacija kontinentalne Hrvatske, broj dolazaka i noćenja koji ostvarujemo raste iz godine u godinu, povećavaju se smještajni kapaciteti i turistička ponuda. Unatoč tome što je pojavom virusa COVID-19 turistička grana oslabljena, Županija će i dalje poticati razvoj turizma koji se svojim razvojem veže i na razvoj drugih gospodarskih grana te će se sufinancirati turistički projekti za koje su osigurana financijska sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna putem otvorenog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora čije je prijava produljena do 1. lipnja. Cilj natječaja je unapređenje i razvoj turizma te izravna financijska pomoć najugroženijim djelatnostima, a to su ugostiteljstvo i turizam. Korisnici bespovratnih potpora mogu biti fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje određene tur. djelatnosti ili tek stvaraju uvjete za bavljenje turizmom.

Sredstva namijenjena za Javni poziv za potpore turističkim događanjima koji su poništena zbog COVIDA-19, prenamijenit će se za pomoć onima koji se bave djelatnošću turizma i uložiti za opsežne promotivne kampanje i sufinanciranje prilagođenih turističkih paketa.

Otpis duga prijevoznicima koncesionarima, oslobađanje korisnika od plaćanja prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta

Međimurska županija će otpisati dug prijevoznicima za koncesiju koju su dužni plaćati za vrijeme obustave javnog prijevoza. Županija se odriče svog dijela prilikom prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta te se odriče svog dijela od zakupa plaćanja državnog poljoprivrednog zemljišta koji iznosi 10% ukupnog iznosa.

Mjere za građane

Jednokratne novčane potpore za građane koji su ostali bez posla uslijed epidemije uzrokovane virusom COVID-19

Paket mjera za građane predstavila je pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport Maja Odrčić Mikulić. S obzirom na izvanredne okolnosti vezane uz epidemiju virusa COVID -19 koje su dovele do otpuštanja radnika, Međimurska županija, osim poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima, pomaže i građanima koji su uslijed epidemije ostali bez posla. Cilj ove mjere je pružiti potporu egzistencijalno ugroženim građanima koji su od 19. ožujka 2020. godine ostali bez radnih mjesta uslijed čega su im umanjeni prihodi. Prema podacima HZZ-a, u evidenciji nezaposlenih prijavljeno je oko 300 građana koji su dobili poslovno uvjetovan otkaz zbog epidemije.

U tu će svrhu Međimurska županija raspisati Javni poziv, dok će građani zahtjeve podnositi na propisanim obrascima, s dokumentacijom kojom se dokazuju uvjeti za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu, dok će se u Proračunu Međimurske županije osigurati iznos od 400.000,00 kn. Javni poziv bit će objavljen na mrežnim stranicama Međimurske županije 1. lipnja 2020. godine i bit će otvoren do 15. lipnja 2020. godine.

Pravo na jednokratnu potporu mogu ostvariti građani koji ispunjavaju sljedeće uvjete: imaju državljanstvo Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području Međimurske županije, nezaposleni su od 19. ožujka 2020. godine za što je potreban dokaz o poslovno uvjetovanom otkazu uslijed epidemije virusa i koji su prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Financiranje školske kuhinje za svibanj i lipanj

Kako su se učenici nižih razreda vratili u školske klupe s 11. svibnja 2020., Međimurska županija financirat će troškove školske kuhinje za sve učenike nižih razreda.

Međimurske osnovne škole pohađa 4711 učenika nižih razreda, a ova će mjera obuhvatiti više od  3000 učenika kojima obrok nije osiguran u okviru projekta „Školski obroci svima 2019./2020.“ koji provodi Međimurska županija, te će se za ovu mjeru iz Proračuna Međimurske županije izdvojiti iznos od oko 250.000,00 kuna.

Osim ovih mjera, Međimurska županija i u ovoj proračunskoj godini osigurava sredstva za studentske kredite, jednokratne potpore studentima, stipendije djeci hrvatskih branitelja. Također, u Proračunu su osigurana sredstva za potpore umirovljenicima i udrugama civilnog društva koje djeluju na području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima, ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva čime će se osigurati kontinuitet u provedbi programa i projekata usmjerenih na ranjive skupine.

Čuvat ćemo i dalje naš zdravstveni sustav, a ove godine je čak 1 700 000 kuna osigurano za vatrogastvo, civilnu zaštitu i Crveni križ.

GSV podržao mjere. Ivan Senčar: „Veliki projekti i nova radna mjesta su budućnost Međimurja.“

Paket mjera za gospodarstvo i građane podržalo je Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji čiji je predsjednik Ivan Senčar poručio da je izrazito zadovoljan predstavljenim: „Međimurke i Međimurci, međimurski poduzetnici i Međimurska županija posljednjih mjeseci pokazali su svoju snagu i razloge zašto su primjer drugima. No, županija treba pomoć države da u potpunosti provede ove mjere i da se očuva likvidnost, a veću solidarnost moraju pokazati i jedinice lokalne samouprave.“

Uza sve predstavljene projekte, potpore i mjere, Međimurska županija nastavlja s nizom investicija u kapitalne projekte koji se odvijaju preko županijskog proračuna. Neki od kapitalnih projekata su Rekonstrukcija Starog grada Zrinskih, Proširenje poduzetničke poslovne infrastrukture u Centru znanja, Znanstveno istraživački centar Metalska jezgra, Centar kompetentnosti Čakovec, energetska obnova međimurskih škola i dvorana, a vrijednost 31 kapitalnog projekta koji se trenutno provodi u Međimurskoj županiji je 367 423 000 kuna. U planu je i paralelno se priprema sufinanciranje projektne dokumentacije ili energetskih certifikata za OŠ Prelog, OŠ Nedelišće, izgradnju školskih dvorana OŠ Sveta Marija, OŠ Vratišinec, OŠ Domašinec, OŠ Gornji Mihaljevec,  Vidikovac na Mađerkinom bregu, Park u vojarni u Čakovcu, Energetska obnova Županijske bolnice Čakovec, Rekonstrukcija Zavoda za javno zdravstvo, što je dodatnih 150 milijuna kuna.

Sveukupna vrijednost projekata u Međimurju preko Međimurske županije je 500 000 000,00 kuna.

PREZENTACIJA GOSPODARSKIH MJERA (COVID-19)

Preuzeto sa službene stranice Međimurske županije.


Ova objava je dio aktivnosti “Informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI” u sklopu projekta “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”, koji provodi Međimurska energetska agencija d.o.o. Projekt je započeo 1. ožujka 2020. godine, a završava 1. rujna 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 335.364,54 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 230.811,83 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o.