Prve izmjene Javnog poziva Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Obavještavaju se prijavitelji Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ (referentni broj: KK.04.1.2.03) da je 13. studenoga 2020. objavljena 1. izmjena Poziva kojom su u dokumentaciji dodani Zajednički pokazatelji neposrednih rezultata Operativnog Programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. i obrisan dio teksta u Dodatku 1. Proračun ušteda u dijelu “Faktori primarne energije i emisija CO2 (dio projektne cjeline: Zgrada*).

U okviru 1. izmjene dokumentacije Poziva, izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

1.    Upute za Prijavitelje

2.    Obrazac 1. Prijavni obrazac

3.    Dodatak 1. Proračun ušteda

4.    Dodatak 5. – Metodologija izračuna i iskazivanja ušteda i ostalih sastavnica projekta

Popis navedenih izmjena objavljen je u dokumentu: Popis izmjena

S obzirom na to da se predmetne izmjene odnose ili na ispravljanje tehničkih pogrešaka ili na uvođenje novih pokazatelja čine popunjavanje zahtijeva minimalnu doradu projektne prijave, ne mijenja se rok za podnošenje projektnih prijedloga.

Izmjene Poziva dostupne su na službenoj stranici Strukturnih fondova i eFondova te u dokumentima ovog članka.


Ova objava je dio aktivnosti “Informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI” u sklopu projekta “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”, koji provodi Međimurska energetska agencija d.o.o. Projekt je započeo 1. ožujka 2020. godine, a završava 1. rujna 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 335.364,54 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 230.811,83 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o.