Projekt Regio1st – Implementacija načela “Energetska učinkovitost na prvom mjestu” u regionalnom planiranju

Projekt Regio1st prijavljen je na program LIFE, poziv LIFE-2021-CET-LOCAL Tehnička podrška planovima i strategijama tranzicije čiste energije u općinama i regijama po programu LIFE, te je odobren za financiranje.

Regio1st podiže svijest o načelu Energetska učinkovitost na prvom mjestu (EE1st) među regionalnim vlastima i njihovim agencijama te ih podržava u donošenju povezanih odluka u njihovom planiranju. To čini pružanjem odgovarajućih smjernica regionalnim vlastima kako bi ugradile načelo EE1st u svoje odluke i provedbu energetskih planova, polazeći od šest regija sudionica i šireći se na preko 100 regija u EU. Uspostavlja zajednice praksi za EE1st u suradnji sa Sporazumom gradonačelnika kako bi se osigurala politička predanost regionalnih vlasti i ojačala provedba odredbe višerazinskog dijaloga o klimi i energiji, s posebnim naglaskom na prihvaćanje načela od dionika na svim razinama odlučivanja.

Regio1st ima tri glavna cilja:

  1. Pružanje podrške regionalnim vlastima u procesu donošenja odluka kod primjene načela EE1st u njihovom energetskom planiranju;
  2. Uspostava zajednice praksi za EE1st kako bi se osigurala politička predanost i društveno prihvaćanje kroz zajednički razvoj scenarija povezanih s energijom;
  3. Podržati uvođenje ili jačanje EE1st u reviziji nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP), regionalnih operativnih programa i poticanje provedbe odredbi višerazinskog
    dijaloga o klimi i energiji

U projektu sudjeluje deset projektnih partnera iz 9 zemalja Europe (Nizozemska, Belgija, Njemačka, Grčka, Italija, Španjolska, Irska, Slovenija i Hrvatska).

Partnerski konzorcij čine:

Ukupan budžet projekta iznosi 1.835.312,15 €, od čega je budžet  MENEA-e 123.585,00 €. Provedba projekta traje 36 mjeseci, odnosno od 1. studenog 2022. godine do 31. listopada 2025. godine.


Our website: https://fedarene.org/project/regio1st/

Follow our hashtag #Regio1st on Twitter, Facebook and LinkedIn

Co-funded by the European Union under project n°101076088. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.