Diseminacijske radionice u sklopu projekata Regio1st i CESEEU-DIGIT

Dana 4. travnja 2023. godine održana je diseminacijska radionica u sklopu projekta Regio1st i CESEEU-DIGIT u Međimurskoj palači turizma. Interaktivnoj radionici prisustvovali su dionici koji su identificirani kao ključni dionici koji će sudjelovati u budućim projektnim aktivnostima i dati svoj doprinos pri kreiranju strateških dokumenata koji će se izraditi kroz projekte.

Tijekom radionice sudionici su imali prilike naučiti zašto je bitno implementirati načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu“ u regionalno planiranje i temeljne definicije o pojmu pravedne tranzicije i koje nam koristi ona donosi. Po održanim prezentacijama, održana su interaktivne radionice za sudionike kako bi razmijenili svoja mišljenja i stajališta.

Cilj projekta Regio1st je podizanje svijesti o načelu “Energetska učinkovitost na prvom mjestu” (EE1st) među regionalnim vlastima i njihovim agencijama te pružanje podrške u donošenju povezanih odluka u njihovom planiranju kroz odgovarajuće smjernice regionalnim vlastima kako bi ugradili načelo EE1st u svoje odluke i provedbu svojih energetskih planova.

Cilj projekta CEESEU-DIGIT je povećanje kapaciteta regionalne samouprave i ostalih dionika u procesu razvoja regionalnih energetskih i klimatskih akcijskih planova koji će biti usklađeni sa nacionalnom i europskom zakonodavnom regulativom te ciljevima definiranim u sklopu Europskog zelenog plana. Izrađeni dokumenti će se temeljiti na principu pravedne energetske tranzicije prema klimatskim neutralnom gospodarstvu što znači da će posebno biti usmjereni na uključivanje marginaliziranih i ranjivih skupina građana kao i onih koji su pogođeni energetskim siromaštvom.

 

 

 

 

 

 

Co-funded by the European Union under project n°101076088. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Co-funded by the European Union under project n°101077297. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.