Održan početni sastanak u sklopu projekta Regio1st

Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA sudjelovala je na početnom sastanku u sklopu projekta Regio1st – Implementacija načela Energetska učinkovitost prva u planiranje na regionalnoj razini (Implementing the Energy Efficiency First Principle in Regional Planning) koji je održan 14. i 15. studenog 2022. godine u Briselu, Belgija.

Vodeći partner na projektu je Institute For European Energy And Climate Policy Stichting iz Nizozemske, dok ostali partneri dolaze iz Belgije, Njemačke, Grčke, Italije, Španjolske, Irske, Slovenije i Hrvatske.

Na samom sastanku, nakon uvodnog govora domaćina, uslijedilo je predstavljanje projektnih partnera pa je tako MENEA-u predstavila stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekata Nina Jurinić koja je projektne partnere upoznala s dosadašnjim iskustvom Međimurske energetske agencije d.o.o. u pripremi i provedbi kako nacionalnih tako i prekograničnih i transnacionalnih projekata s područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Sljedeća tema sastanka bila je predstavljanje tematskih radnih paketa od strane vodećih partnera pojedinog radnog paketa. MENEA je vodeći partner četvrtog radnog paketa (Smjernice i preporuke za implementaciju načela EE1st u regionalno planiranje) pa je tako stručna suradnica za energetiku Karla Novak predstavila radni paket odnosno aktivnosti koje će se implementirati kroz njegovu provedbu.

Glavni cilj projekta Regio1st je podizanje svijesti o načelu Energetska učinkovitost prva (načelo EE1ST) među nekoliko regionalnih samouprava i njihovih agencija te ih podržati u donošenju povezanih odluka kod njihovog planiranja. Isto će se postići pružanjem smjernica regionalnim samoupravama da ugrade načelo EE1ST u svoje razvojne i energetske planove, uspostavljanjem zajedničke prakse za EE1ST u suradnji s inicijativom Sporazuma (grado)načelnika – Covenant of Mayors kako bi se osigurala politička predanost, podržavajući uvođenje načela u reviziju Nacionalnih energetskih i klimatskih planova, te poticanje provedbe odredbe o klimatskom i energetskom dijalogu na više razina.

Ukupni budžet projekta iznosi 1.835.312,15 €, od čega se na MENEA-u odnosi 123.585,00 €, dok se implementacija samog projekta provodi u razdoblju od 1. studenog 2022. godine do 31. listopada 2025. godine.