Godišnja skupština saveza FEDARENE

Predstavnici Međimurske energetske agencije d.o.o., zajedno sa predstavnicima različitih energetskih agencija i agencija za zaštitu okoliša sudjelovali su na godišnjoj skupštini saveza FEDARENE koja se održala od 12.-14. lipnja 2023. godine u Kilkennyu u Irskoj.

Spomenuti događaj bio je jedinstvena prilika za donositelje politika i pokretače promjena, poput europskih regija i energetskih agencija, da razmijene svoja iskustva u radu u području energetike te poboljšaju politike u svrhu ubrzanja energetske tranzicije.

Na skupštini se raspravljalo o važnim temama i inicijativama u vezi s energetskom tranzicijom i održivim razvojem.

Tim povodom održana je panel rasprava na temu „Dijalog o upravljanju na više razina u vrijeme krize”, uz razli?ite predstavnike energetskih agencija europskih zemalja, panelist je bila i gospo?a Sandra Ben?i?, hrvatska saborska zastupnica.

U radnom dijelu doga?aja, predstavnici MENEA-e, direktor Alen Višnji? i viša stru?na suradnica za energetiku Karla Novak predstavili su projekte koje trenutno provodi MENEA, a financirani su iz LIFE programa. U sklopu projekta “Regio1st” predstavljeno je na?elo principa energetske u?inkovitosti na prvom mjestu i koristi koje ono obuhvaća, dok je u sklopu projekta “CEESEU-DIGIT” predstavljeno načelo pravedne energetske tranzicije.

Svi sudionici ovog trodnevnog događanja prepoznali su važnost utjecaja na lokalne, regionalne i nacionalne predstavnike kako bi učinili više i ostvarili svoju viziju dekarbonizirane Europe.

Aktivnim sudjelovanjem s donositeljima odluka i zagovaranjem dekarbonizirane budućnosti, energetske agencije mogu oblikovati i ubrzati energetsku tranziciju na različitim razinama upravljanja.

Zaključno, skupština FEDARENE u Irskoj bila je prilika za dijalog, razmjenu ideja i informacija te jačanje suradnje između agencija za energiju i okoliš kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja i energetske tranzicije na regionalnoj i europskoj razini, a pružila je priliku za razmjenu ideja, iskustava i najboljih praksi te je bila prilika za povezivanje s potencijalnim partnerima u novim projektima koji će se tek provoditi.

Izvor fotografije: https://fedarene.org/