Druga diseminacijska radionica u sklopu projekata Regio1st

Dana 30. siječnja 2024. godine s početkom u 9:00 sati održana je druga po redu diseminacijska radionica u sklopu projekta Regio1st u informatičkoj učionici Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (TICM III). Na interaktivnoj radionici prisustvovali su identificirani ključni dionici s područja Međimurske županije koji će sudjelovati i u budućim projektnim aktivnostima te dati svoj doprinos pri kreiranju strateških dokumenata koji će se izraditi kroz projekte Regio1st i CEESEU-DIGIT.

Tijekom radionice sudionicima su prezentirane četiri od ukupno osam faza energetskog planiranja razvijenih u sklopu projekta Regio1st kao i popratni alati. U sklopu održane radionice, s ciljem razmjene mišljenja i stajališta svaki od sudionika imao je mogućnost testiranja prezentiranih alata osmišljenih na način da pomognu regionalnim planerima prilikom planiranja i donošenja regionalnih i planskih dokumenata iz područja energetske učinkovitosti uvažavajući načelo energetske učinkovitosti na prvom mjestu.

Cilj projekta Regio1st je podizanje svijesti o načelu “Energetska učinkovitost na prvom mjestu” (EE1st) među regionalnim vlastima i njihovim agencijama te pružanje podrške u donošenju povezanih odluka u njihovom planiranju kroz odgovarajuće smjernice regionalnim vlastima kako bi ugradili načelo EE1st u svoje odluke i provedbu svojih energetskih planova.

Nadalje u sklopu radionice prezentiran je i projekt CEESEU-DIGIT koji ima za cilj povećanje kapaciteta regionalnih samouprava i ostalih dionika u procesu razvoja regionalnih energetskih i klimatskih akcijskih planova koji će biti usklađeni sa nacionalnom i europskom zakonodavnom regulativom te ciljevima definiranim u sklopu Europskog zelenog plana. Izrađeni dokumenti će se temeljiti na principu pravedne energetske tranzicije prema klimatskim neutralnom gospodarstvu što znači da će posebno biti usmjereni na uključivanje marginaliziranih i ranjivih skupina građana kao i onih koji su pogođeni energetskim siromaštvom. S obzirom na to da Međimurska energetska agencija d.o.o. zajedno s Međimurskom županijom izrađuje navedeni plan, tijekom radionice ukratko je prezentiran proces izrade plana s ciljem kasnijeg uključivanja dionika u njegovu izradu kao i definiranje relevantnih mjera ublažavanja i prilagodbe koje će biti uključene u plan. Finalizacija regionalnog energetskog i klimatskog akcijskog plana za Međimursku županiju predviđena je u kolovozu, dok se njegovo usvajanje očekuje do kraja godine.

 

 

 

 

Co-funded by the European Union under project n°101076088. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.