Projekt CEESEU-DIGIT – Dizajn i provedba regionalnih javnih inicijativa za pravednu energetsku tranziciju održive energetske unije Srednje i Istočne Europe

Projekt CEESEU-DIGIT – Dizajn i provedba regionalnih javnih inicijativa za pravednu energetsku tranziciju održive energetske unije Srednje i Istočne Europe (engl. Central and Eastern Europe Sustainable Energy Union’s Design and Implementation of regional Government Initiatives for a Just energy Transition) prijavljen je 12. siječnja 2022. godine na javni poziv (LIFE-2021-CET-LOCAL: Tehnička podrška općinama i regijama u pripremi planova i strategija prijelaza na čistu energiju) u sklopu programa LIFEpotprograma “Prijelaz na čistu energiju” kojim se potiče obnovljiva energija i izgradnja nisko-ugljične i otporne klime u budućnosti.

Cilj projekta CEESEU-DIGIT je povećanje kapaciteta regionalne samouprave i ostalih dionika u šest regija Središnje i Istočne Europe za potrebe razvoja regionalnih energetskih i klimatskih akcijskih planova (engl. Energy and Climate Action Plans – ECAPs) koji će biti usklađeni sa nacionalnim integriranim energetskim i klimatskim planovima (NECP) te ciljevima definiranim u sklopu Europskog zelenog plana. Izrađeni dokumenti će se temeljiti na principu pravedne energetske tranzicije prema klimatskim neutralnom gospodarstvu što znači da će posebno biti usmjereni na uključivanje marginaliziranih i ranjivih skupina građana osobito onih koji su pogođeni energetskim siromaštvom. Dodatni cilj je pomoći jedinicama lokalne samouprave da definiraju, financiraju i implementiraju mjere iz svojih akcijskih planova, kako bi se doprinijelo smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Specifični ciljevi projekta CEESEU-DIGIT su:

 1. Razvoj lokalnih/regionalnih politika i planova kao podrška pravednoj energetskoj tranziciji;
 2. Institucionalizacija suradnje između lokalnih/regionalnih jedinica samouprave i uključivanje širokog spektra dionika privatnog i civilnog društva u planiranje;
 3. Povećanje vještina i kapaciteta javnih službenika i dionika kroz edukativne aktivnosti i treninge;
 4. Povećanje političke i financijske podrške za pravednu energetsku tranziciju

Glavne aktivnosti projekta CEESEU-DIGIT su:

 1. Angažiranje glavnih dionika za pravednu tranziciju i planiranje u energetici
 2. Razvoj regionalnih integriranih, holističkih, međusektorskih energetskih planova
 3. Višerazinsko upravljanje i političke dimenzije planiranja pravedne energetske tranzicije
 4. Financiranje i održivost planiranja pravedne energetske tranzicije
 5. Diseminacija i replikacija

Provedbom ovog projekta očekuje se ušteda primarne energije od 3.047 GWh godišnje  do kraja projekta (oko 14% trenutne potrošnje energije u partnerskim lokalnim samoupravama) te povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora od 1.900 GWh u razdoblju od pet godina nakon završetka projekta. Također će se poboljšati kompetencije javnih službenika u regionalnoj samoupravi, utjecati na kvalitetniju izradu lokalnih i regionalnih planskih i strateških dokumenata te će se potaknuti investicije u projekte održive energije i prilagodbe klimatskim promjenama.

Na projektu CEESEU-DIGIT surađuje 10 partnera iz 8 zemalja središnje i istočne Europe. Osim hrvatskih partnera (Međimurske energetske agencije d.o.o. i Društva za oblikovanje održivog razvoja), tu su i partneri iz Estonije (koji su i vodeći partner projekta), Slovenije, Poljske,  Češke, Mađarske, Latvije i Njemačke.

Uključeni partneri projekta CEESEU-DIGIT su:

 1. Sveučilište u Tartu, UTARTU – Estonija
 2. Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje, LEASP – Slovenija
 3. Mazovia energetska agencija, MAE – Poljska
 4. ENVIROS – Češka
 5. World Wildlife Foundation Hungary, WWF HU – Mađarska
 6. Planska regija Vidzeme – Latvija
 7. Društvo za oblikovanje održivog razvoja, DOOR – Hrvatska
 8. Climate Alliance, CA – Njemačka
 9. Međimurska energetska agencija, MENEA – Hrvatska
 10. Regionalna energetska agencija Tartu, TREA – Estonija

Ukupni budžet projekta iznosi 1.842.097,02 € od čega budžet Međimurske energetske agencije d.o.o. iznosi 162.105,00 €. Provedba projekta traje 24 mjeseca, odnosno od 1. prosinca 2022. godine do 30. studenog 2024. godine.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


Co-funded by the European Union under project n°101077297. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.