Početkom prosinca prošle godine započela je provedba projekta CEESEU-DIGIT

Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjeluje u provedbi projekta CEESEU-DIGIT – Dizajn i provedba regionalnih javnih inicijativa za pravednu energetsku tranziciju održive energetske unije Središnje i Istočne Europe (engl. Central and Eastern Europe Sustainable Energy Union’s Design and Implementation of regional Government Initiatives for a Just energy Transition) koji je prijavljen 12. siječnja 2022. godine na javni poziv u sklopu programa LIFEpotprograma “Prijelaz na čistu energiju” kojim se potiče obnovljiva energija i izgradnja nisko-ugljične i otporne klime u budućnosti.

Implementacija projekta započela je 1. prosinca 2022. godine i trajat će 24 mjeseca, odnosno do 30. studenog 2024. godine. Na projektu CEESEU-DIGIT surađuje 10 partnera iz 8 zemalja središnje i istočne Europe. Osim hrvatskih partnera (Međimurske energetske agencije d.o.o. i Društva za oblikovanje održivog razvoja), tu su i partneri iz Estonije (koji su ujedno i vodeći partner na projektu), Slovenije, Poljske,  Češke, Mađarske, Latvije i Njemačke.

Glavni cilj projekta CEESEU-DIGIT je povećanje kapaciteta djelatnika regionalne samouprave i ostalih dionika u šest regija Središnje i Istočne Europe za potrebe razvoja regionalnih energetskih i klimatskih akcijskih planova (engl. Energy and Climate Action Plans – ECAPs) koji će biti usklađeni sa nacionalnim integriranim energetskim i klimatskim planovima (NECP) te ciljevima definiranim u sklopu Europskog zelenog plana. Izrađeni dokumenti će se temeljiti na principu pravedne energetske tranzicije prema klimatskim neutralnom gospodarstvu što znači da će posebno biti usmjereni na uključivanje marginaliziranih i ranjivih skupina građana osobito onih koji su pogođeni energetskim siromaštvom.

Od projektnih aktivnosti provedenih u prvim mjesecima provedbe valja istaknuti kako je održan kick-off sastanak projektnih partnera u online obliku gdje su partneri definirali buduće obveze te se usuglasili oko svojih odgovornosti u svrhu što uspješnije implementacije projektnih aktivnosti i ostvarenja očekivani rezultata projekta. Sljedeći sastanak upravnog odbora projekta te projektnih partera biti će održan 14. i 15. veljače ove godine u Ptuju, Slovenija u organizaciji projektnog partnera Lokalne energetske agencije Spodnje Podravje.