U sklopu projekta CEESEU-DIGIT održan prvi sastanak projektnih partnera u gradu Ptuju, Slovenija

Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjelovala je 14. i 15. veljače 2023. godine na prvom sastanku projektnih partnera u sklopu projekta CEESEU-DIGIT – Dizajn i provedba regionalnih javnih inicijativa za pravednu tranziciju održive energetske unije Središnje i Istočne Europe financiranom iz programa LIFE. Sastanak se održao u slovenskom gradu Ptuju u organizaciji slovenskog partnera Lokalne energetske agenture Spodnje Podravje.

Cilj projekta CEESEU-DIGIT je povećanje kapaciteta regionalne samouprave i ostalih dionika u šest regija Središnje i Istočne Europe za potrebe razvoja regionalnih energetskih i klimatskih akcijskih planova (engl. Energy and Climate Action Plans – ECAPs) koji će biti usklađeni sa nacionalnim integriranim energetskim i klimatskim planovima (NECP) te ciljevima definiranim u sklopu Europskog zelenog plana.

Tijekom dvodnevnog sastanka projektni partneri iz Hrvatske, Estonije, Slovenije, Poljske, Češke, Mađarske, Latvije i Njemačke najprije su se usuglasili oko svojih obveza u sklopu provedbe projektnih aktivnosti i ostvarenja projektnih rezultata u sljedećih šest mjeseci provedbe projekta.

 

Nakon toga projektni partneri su imali prilike sudjelovali na edukativnoj radionici vezanoj uz proces zagovaranja politika (engl. policy advocacy). Radionicu su održali stručnjaci iz europske mreže gradova Climate Alliance, također partnera u projektu. Najopćenitije gledano, zagovaranje politika može se definirati kao pokušaj utjecaja neformalnih aktera u policy procesu na definiranje problema i mogućih rješenja. Ono predstavlja pokušaj posrednog utjecaja na sadržaj političkih odluka putem organiziranih planiranih intervencija kojima se mobilizira politička i društvena podrška radi promjene u načinu rješavanja određenoga javnog problema.

Zagovaranje politika jedna je od ključnih aktivnosti koje će biti implementirane u sklopu projekta CEESEU-DIGIT tako da su partneri imali prilike dobiti nešto više informacija o samom procesu kako bi isto mogli implementirati u svojim regijama.