MENEA sudjelovala na 11. sjednici kolegija gradonačelnika i načelnika u Međimurskoj županiji za potrebe projekta CEESEU-DIGIT

Međimurska energetska agencija d.o.o. je jučer, 19. lipnja 2024. godine sudjelovala na 11. sjednici kolegija gradonačelnika i načelnika u Međimurskoj županiji s ciljem informiranja sudionika (predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova i poduzeća u vlasništvu Međimurske Županije) o statusu izrade Regionalnog energetskog i klimatskog akcijskog plana za Međimursku županiju (engl. Regional Energy and Climate Action Plan – ECAP+). Izrada ECAP+ dokumenta dio je aktivnosti projekta CEESEU-DIGIT – Dizajn i provedba regionalnih javnih inicijativa za pravednu energetsku tranziciju održive energetske unije Srednje i Istočne Europe kojeg Međimurska energetska agencija d.o.o. provodi još od prosinca 2022. godine.

Glavni cilj projekta CEESEU-DIGIT je povećanje kapaciteta regionalnih samouprava u zemljama uključenih projektnih partnera za potrebe razvoja regionalnih energetskih i klimatskih akcijskih planova. Regionalni energetski i klimatski plan za administrativno područje Međimurske županije je zapravo jedan od prvih planskih dokumenata takve vrste na regionalnoj razini koji se bavi ključnim problemima današnjice, a to su energetsko siromaštvo, pravedna tranzicija, energetska neovisnost i samodostatnost te borba protiv klimatskih promjena. Kao takav, ECAP+ predstavlja ključni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o energetskom stanju na području Međimurske županije identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena na regionalnoj razini u svim sektorima. Uz informiranje o statusu izrade ECAP+ dokumenta, upućen je i poziv gradonačelnicima i načelnicima te ostalim predstavnicima jedinica lokalne samouprave na području županije na dostavu podataka o godišnjoj potrošnji električne energije i  energije za grijanje u zgradama u njihovom vlasništvu koji su potrebni za prikaz cjelokupne energetske potrošnje i emitiranih emisija CO2 na regionalnoj razini u svim sektorima potrošnje energije.

Finalizacija izrade ECAP+ dokumenta predviđena je u listopadu ove godine, dok se njegovo usvajanje od strane izvršnog tijela vlasti očekuje do kraja godine. Pratite proces izrade ECAP+ dokumenta putem naše službene stranice www.menea.hr ili nekih društvenih kanala kao što su Facebook, LinkedIn te X.

 

Izradu članka sufinancirala Europska unija u sklopu projekta CEESEU-DIGIT kroz program LIFE. Iznesena mišljenja samo su mišljenja autora i neodražavaju nužno stajališta Europske unije ili CINEA-e. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.