Predstavljanje izrade regionalnog energetskog i klimatskog plana za Međimursku županiju u sklopu LIFE projekta CEESEU-DIGIT na 9. sjednici Kolegija gradonačelnika i načelnika u Međimurskoj županiji

Na devetoj sjednici Kolegija gradonačelnika i načelnika Međimurske županije koja se održala 30. studenog 2023. godine u Čakovcu, pomoćnica direktora Međimurske energetske agencije d.o.o., Danijela Vrtarić, predstavila je izradu regionalnog energetskog i klimatskog plana za Međimursku županiju u okviru aktualnog projekta CEESEU-DIGIT.

Pomoćnica direktora, Danijela Vrtarić, istaknula je da je glavni cilj projekta CEESEU-DIGIT povećanje kapaciteta regionalnih samouprava i ostalih dionika za potrebe razvoja regionalnih energetskih i klimatskih planova koji su usklađeni s ciljevima iz NECP-a te Europskog zelenog plana i koji su posebno usmjereni na marginalizirane i ranjive skupine građana, osobito onih koji su pogođeni energetskim siromaštvom.

Proces energetske tranzicije je proces prelaska s energetskog sustava koji uvelike ovisi o fosilnim gorivima na sustav koji se temelji na nisko ugljičnim izvorima (poput nuklearne i obnovljivih). Ako se ne provodi dovoljno promišljeno može utjecati na brojne neželjene posljedice poput ekonomske krize i zanemarivanje društvenih skupina koje najviše osjećaju njezine posljedice. Tu se javlja potreba da se navedena tranzicija učini pravednom i da se taj koncept uvaži kod izrade energetskih i klimatskih planova.

Važnost izrade regionalnog energetskog i klimatskog plana za Međimursku županiju ističe se u poticanju pravedne energetske tranzicije; uključivanju širokog spektra dionika u njegovu izradu i implementaciju; pružanju odgovarajuće financijske podrške i smjernica za uspostavu sustavnog procesa energetskog i klimatskog planiranja; naglasku na postizanju energetske sigurnosti, rješavanju problema energetskog siromaštva i suočavanju s negativnim posljedicama klimatskih promjena; prikazu energetske bilance na razini Međimurske županije i definiranje konkretnih mjera s obzirom na stvarno stanje i potrebe te uključivanju JLS u implementaciju mjera iz plana.

Proces izrade regionalnog energetskog i klimatskog plana za Međimursku županiju uključuje sljedeće faze:

 • Izrada dokumenta uz aktivno uključivanje regionalnih dionika
  • Listopad 2023. godine – Kolovoz 2024. godine
 • Finalizacija dokumenta i prijevod na engleski jezik
  • Kolovoz 2024. godine
 • Usvajanje dokumenta od strane Župana Međimurske županije
  • Rujan – studeni 2024. godine.

U svojoj strukturi, regionalni energetski i klimatski plan za Međimursku županiju sadržavat će:

 1. Općenite informacije o dokumentu
 2. Osnovne informacije o regiji
 3. Osnovni inventar emisija
 4. Procjena rizika i ranjivosti
 5. Energetska sigurnost
 6. Energetsko siromaštvo
 7. Mjere za ostvarenje pravedne tranzicije i mjere ublažavanja
 8. Financijska procjena
 9. Implementacija
 10. Praćenje

Prednosti koje donosi regionalni energetski i klimatski plan za Međimursku županiju jesu:

 • pružanje uvida u stvarno energetsko stanje na razini županije i definiranje konkretnih mjera provedivih na razini županije i pojedinih JLS-ova
 • pružanje pregleda konkretnih mehanizama financiranja projekata u domeni energetike i klimatskih promjena
 • pružanje uvida u teme od značaja za JLS:
  • energetska sigurnost
  • energetsko siromaštvo
  • klimatske promjene.

 

 

O projektu

Cilj projekta CEESEU-DIGIT je povećanje kapaciteta regionalne samouprave i ostalih dionika u šest regija Središnje i Istočne Europe za potrebe razvoja regionalnih energetskih i klimatskih akcijskih planova (engl. Energy and Climate Action Plans – ECAPs) koji će biti usklađeni sa nacionalnim integriranim energetskim i klimatskim planovima (NECP) te ciljevima definiranim u sklopu Europskog zelenog plana. Izrađeni dokumenti će se temeljiti na principu pravedne energetske tranzicije prema klimatskim neutralnom gospodarstvu što znači da će posebno biti usmjereni na uključivanje marginaliziranih i ranjivih skupina građana osobito onih koji su pogođeni energetskim siromaštvom. Dodatni cilj je pomoći jedinicama lokalne samouprave da definiraju, financiraju i implementiraju mjere iz svojih akcijskih planova, kako bi se doprinijelo smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Ukupni budžet projekta iznosi 1.842.097,02 € od čega budžet Međimurske energetske agencije d.o.o. iznosi 162.105,00 €. Provedba projekta traje 24 mjeseca, odnosno od 1. prosinca 2022. godine do 30. studenog 2024. godine.

 

Co-funded by the European Union under project n°101077297. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.