ENES-CE – Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe

Na trećem pozivu za prijavu projektnih prijedloga programa Interreg Central Europe, među 44 odobrenih projekata nalazi se i projekt ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima (Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe).

Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA u projektu sudjeluje kao jedan od 10 projektnih partnera iz 6 zemalja središnje Europe (Italija, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Njemačka i Poljska) do je vodeći partner na projektu je Grad Forli iz Italije. Drugi hrvatski partner na navedenom projektu je Grad Prelog koji će tijekom implementacije biti i nositelj planirane pilot investicije.

Glavni cilj projekta je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova. To će posljedično olakšati postizanje ciljeva zacrtanih u planskim i strateškim dokumentima na lokalnoj i regionalnoj razini te će se istovremeno podići razina svijesti o potrebi povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Tako će se u Gradu Prelogu održati nekoliko radionica koje će biti namijenjene svim identificiranim relevantnim dionicima iz različitih privatnih i javnih sektora te će se temeljem njihovog inputa izraditi Akcijski plan održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan). Naknadno će se iz mjera definiranih u izrađenom SECAP-u odabrati jedna čija će se implementacija i financirati putem ovog projekta u visini do 15.000,00 eura.

Trajanje projekta

Projekt je odobren u sklopu Transnacionalnog programa suradnje Središnja Europa (Interreg Central Europe) te se provodi u razdoblju od 1. travnja 2019. godine do 30. lipnja 2022. godine.

Budžet

Ukupni budžet projekta iznosi 1.847.374,50 €, od čega se na hrvatske partnere odnosi 172.720,00 € za MENEA-u i 145.375,00 € za Grad Prelog.

Projektni partneri

  • Grad Forli (IT)
  • Međimurska energetska agencija d.o.o. (HR)
  • Grad Prelog (HR)
  • E-institut, institut za sveobuhvatna razvojna rješenja (SI)
  • Grad Koper (SI)
  • Energiaklub, Institut za klimatske politike i udruga primijenjene komunikacije (HU)
  • Grad Budimpešta, 14. okrug Zuglo (HU)
  • Komunalno poduzeće Pfaffenhofen (DE)
  • Energetska zadruga građana Pfaffenhofen (DE)
  • Lubelskie regionalna samouprava (PL)

Specifični ciljevi projekta

Poticanje uključivanja građana u izradu lokalnih energetskih strategija

Testiranje implementacije alata za uključivanje građana

Poticanje osnivanja lokalnih energetskih zadruga i građanskih energetskih grupa

Očekivani rezultati projekta

Osnovane energetske zadruge koje mogu jedinicama lokalne samouprave dati potporu kod planiranja, implementacije i financiranja mjera identificiranih u planskim i strateškim dokumentima.

Izrađen alat za uključivanje investicija građana koji sadrži metode poticanja uključenja (1), pravne, institucionalne  i ekonomske specifičnosti energetskih projekata (2) te komunikacijske metode uključivanja građana u implementaciju energetskih planova (3).

Definiran okvir/metode za uključivanje građana u reviziju energetskih planova / strateških dokumenata.

Konkretno uključivanje građana kroz princip bottom-up u proces planiranja i izrade energetskih planova i strategija.

Poboljšanje menadžerskih kompetencija zaposlenika lokalne samouprave zaduženih za definiranje inovativnih politika i programa smanjenja potrošnje energije.

Više informacija možete naći na internetskoj stranici samog projekta ENES-CE  ili nas možete kontaktirati na e-mail adresu maja.bratko@menea.hr.


Project description – summary

Central European countries need support in the development of local and regional energy strategies and action plans, since they are lagging in their implementation and thereby threatening regional competitiveness. Local authorities face many challenges in implementing the plans including lack of financing, being understaffed and lacking local acceptance. This undermines the pledge that signatories made to support the EU action in reducing GHG emissions by 40% until 2030.  Creating a functional Low Carbon Economy Plan (like SEAP/SECAP) requires tapping into the human and financial potential of citizens.

Project ENES-CE is addressing this challenge and beyond through improving the adoption and quality of energy plans with a bottom up quadruple helix approach, where citizens play a pivotal role. The expected results are:

– Innovative energy strategies developed and implemented, through a revision of existing energy plans

– Citizens involved thanks to a bottom up approach in the process of energy strategies and planning development

– Managerial system improved in terms of human resources improvement

– A framework for developing citizen investments has been created, addressing legal, institutional and economic specificities

– Energy groups/energy cooperatives created and able to support the planning, implementing and also the financing of sustainable energy projects and based on the needs of the citizens in Central Europe and beyond

 

For more information on the project, please visit ENES-CE webpage or contact us on maja.bratko@menea.hr.