Početni sastanak za pripremu pilot investicije po projektu ENES-CE

U prostorima Međimurske energetske agencije d.o.o. u ponedjeljak, 17. svibnja, održao se sastanak hrvatskih partnera na projektu ENES-CE sa odabranim vanjskim stručnjacima iz tvrtke Solektra d.o.o.

Tema sastanka bila je prikupljanje i razmjena podataka o pilot investiciji koja će se implementirati u Prelogu, a djelomično se financira iz projekta. Planirana pilot investicija odnosi se na ugradnju fotonaponske elektrane na novoobnovljenu zgradu Dječjeg vrtića Fijolica u Prelogu. Vanjski stručnjaci iz Solektre za tu svrhu počeli su s pripremom projektne dokumentacije i proračuna veličine same elektrane.

Pilot investicija nastavak je provedbe projekta ENES-CE u Međimurju putem kojeg smo do sada, zajedno s Gradom Prelogom, organizirali 5 radionica sa zainteresiranim građanima, potaknuli građane na suradnju kod evaluacije SEAP-a (Akcijski plan energetski održivog razvitka) i izrade SECAP-a (Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena) Grada Preloga te pokrenuli osnivanje građanske energetske udruge u Prelogu.

Glavni cilj projekta ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima, je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova.