Održana radionica po projektu ENES-CE u Prelogu

U prostorima Poduzetničkog centra Prelog, u četvrtak, 15. srpnja 2021. godine u popodnevnim satima, održana je 3. radionica i 2. sastanak fokus grupe po projektu ENES-CE. Radionica je održana u svrhu predstavljanja novoosnovane lokalne Energetske udruge građana „Zeleni Prelog“. Događaj su zajednički organizirali hrvatski partneri na projektu ENES-CE, Grad Prelog i Međimurska energetska agencija d.o.o. u suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom (ZEZ).

Zainteresirani građani grada Preloga tom su prilikom mogli saznati više o samom projektu ENES-CE te pilot investiciji solarne elektrane koja će se implementirati na zgradi Dječjeg vrtića „Fijolica“. O tim su temama pričali Maja Bratko i Niki Radiković iz MENEA-e. Marsel Radiković, predsjednik Energetske udruge građana „Zeleni Prelog“, prisutnima je predstavio udrugu te njezine ciljeve, djelatnosti i članstvo.

U drugom dijelu radionice, Goran Čačić i Maja Katić iz ZEZ-a prvo su prisutnima predstavili nove zakonodavne okvire za osnivanje energetskih zajednica i zajednica obnovljive energije. Te dvije zajednice će se u Hrvatskoj moći osnovati nakon što se usvoje novi Zakon tržištu električne energije i Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Nakon predstavljanja pravnih okvira, u dijelu radionice rezerviranom za grupni rad, sudionici su samostalno identificirali najbitnije snage i izazove u svojoj lokalnoj zajednici te počeli s razvijanjem potencijalnih ideja za prve projekte udruge.

Još uvijek se svi zainteresirani građani s područja Grada Preloga, Međimurske županije, ali i cijele Hrvatske, mogu učlaniti u Udrugu „Zeleni Prelog“ te aktivno sudjelovati u stvaranju boljih uvjeta za život te u očuvanju okoliša. Sjedište „Zelenog Preloga“ je Poduzetnički centar Prelog, Hrupine 7B, 40323 Prelog, a više informacija građani mogu dobiti na e-mail adresi zeleniprelog@prelog.hr ili na broju telefona 040 645 301.

Glavni cilj projekta ENES-CE je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova.

Fotografije snimio studio VIPRO