Projekt ENES-CE – Osnovana Energetska udruga građana „Zeleni Prelog“

U sklopu aktivnosti projekta ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima, a u suradnji s Međimurskom energetskom agencijom d.o.o., 7. srpnja 2021. godine, u prostorima Gradske vijećnice Grada Preloga, u 19.00 sati održala se Osnivačka skupština nove udruge građana naziva Energetska udruga građana „Zeleni Prelog“. 

Cilj novoosnovane udruge je promicanje i razvoj energetski neovisne zajednice, obnovljivih izvora energije, unapređenje održivog razvoja te poticanje društvenih inovacija i poduzetništva. U ostvarenju cilja udruga će se zauzimati za očuvanje okoliša te zagovaranje održivog razvoja i utjecanja na javne politike i usluge na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Za predsjednika Energetske udruge građana „Zeleni Prelog“ jednoglasno je izabran Marsel Radiković, a za potpredsjednika Jakov Halić. U Upravni odbor izabrani su, uz navedene, Ivan Šimunković, Luka Mesarić i Petra Bobić. Za likvidatora je izabran Damijan Bermanec.

Jedan od velikih izazova današnjice, a koji direktno utječe na sve više mladih i potiče ih na akciju, jest očuvanje okoliša i ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama. Glavni krivac za sve češće klimatske ekstreme i globalno zatopljenje nesumnjivo je upotreba fosilnih goriva poput ugljena, nafte i plina, čija je količina ograničena i kao energenti nisu obnovljivi. Štoviše, njihova ekstrakcija i postupak prerade do konačnog proizvoda uzrokuje dodatne štete okolišu, koje su u mnogim slučajevima nepopravljive. Nije ni čudo da se stoga sve više zemalja, tvrtki, ali i pojedinaca, okreće obnovljivim izvorima energije, odnosno zelenoj energiji.

Što je zelena energija? To je energija koja se dobiva iz prirodnih izvora poput sunčeve svjetlosti, vjetra, kiše, plime, hidroelektrana ili primjerice geotermalnih izvora. Ti izvori energije, koje nazivamo zelenima, prirodno se obnavljaju, ne doprinose ispuštanju stakleničkih plinova te se stoga nazivaju i obnovljivi izvori energije.

Udruga „Zeleni Prelog“ aktivno će podupirati i provođenje projekta ENES-CE, odnosno buduću provedbu izgradnje solarne elektrane na Dječjem vrtiću „Fijolica“ u Prelogu. Poduhvat je to koji će služiti kao pilot-projekt, svojevrsni uzor građanima i tvrtkama na području Grada Preloga, ali i šire te poticaj daljnjem ulaganju u obnovljive izvore energije.

Svi zainteresirani građani s područja Grada Preloga, Međimurske županije, ali i cijele Hrvatske, mogu se učlaniti u Udrugu „Zeleni Prelog“ te aktivno sudjelovati u stvaranju boljih uvjeta za život te u očuvanju okoliša. Sjedište „Zelenog Preloga“ je Poduzetnički centar Prelog, Hrupine 7B, 40323 Prelog, a više informacija građani mogu dobiti na e-mail adresi zeleniprelog@prelog.hr ili na broju telefona 040 645 301.

Glavni cilj projekta ENES-CE je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova.