Projekt ENES-CE predstavljen na godišnjoj skupštini FEDARENE-a

U četvrtak, 26. studenog 2020. godine, direktor Međimurske energetske agencije d.o.o., g. Alen Višnjić, predstavio je projekt ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima na FEDARENE-ovom Networking Cafe-u. Ovaj se događaj organizirao u sklopu online dvodnevne godišnje skupštine Europskog udruženja regija i energetskih agencija – FEDARENE. Na događaju je sudjelovalo više od 150 predstavnika energetskih agencija iz cijele Europe i šire.

Svim sudionicima, g. Višnjić je predstavio aktivnosti koje se provode u sklopu projekta kao i glavne ciljeve. Nakon revizije postojećih energetskih planova, u partnerskim će se regijama održati serija radionica putem kojih će se građane potaknuti da osnuju građanske energetske grupe ili zajednice. Putem sastanaka građanskih energetskih grupa odrediti će se najrelevantniji projekti koji će se implementirati u vrijeme trajanja projekta te će se isto tako i djelomično financirati iz proračuna projekta.

Sudionici događaja imali su i neka pitanja o metodama implementacije , ali su isto tako ponudili svoja iskustva i stručnosti u tom području. Građanske energetske zajednice su sve prisutnije na razini Europe te je potrebno više primjera dobre prakse kako bi se potaknulo uključivanje građana u energetsko planiranje na lokalnoj i regionalnoj razini.

Projekt ENES-CE odobren je na 3. pozivu za dostavu projektnih prijedloga programa transnacionalne suradnje Središnje Europa (Interreg Central Europe) te traje 3 godine, od travnja 2019. godine do ožujka 2022. godine. Na projektu sudjeluje 10 partnera iz 6 zemalja središnje Europe, a među njima su i MENEA-a i Grad Prelog kao partneri iz Hrvatske.

Glavni cilj projekta je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova.