Održana radionica s građanima Preloga po projektu ENES-CE

Međimurska energetska agencija d.o.o. u suradnji s Gradom Prelogom i Zelenom energetskom zadrugom (ZEZ) jučer, 22.4.2021. godine, organizirala je i provela 2. radionicu za zainteresirane građane Preloga, “Uključi se u ko-kreiranje energetske tranzicije svoga grada i budi dio nositelja promjena!”. Radionica se provela u sklopu jedne od projektnih aktivnosti projekta ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima, a radi se o ukupno petoj radionici za građane u sklopu svih projektnih aktivnosti.

Radionica se održala u popodnevnom terminu i to kao online događaj kako bi se istoj moglo priključiti čim više zainteresiranih građana. Na početku, nakon pozdrava organizatora, Maja Bratko, viša stručna suradnica u MENEA-i, prisutnima je predstavila projekt ENES-CE i njegove aktivnosti. Miroslav Hržić, savjetnik za gospodarstvo u Gradu Prelogu, predstavio je viziju razvoja i energetskog razvoja Preloga do 2030. godine i dalje te mjere i aktivnosti definirane u novoizrađenom SECAP-u (Akcijski plan održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena) Grada Preloga.

Nakon uvodnih prezentacija, gđa. Maja Katić iz ZEZ-a predstavila je proces osnivanja energetske građanske udruge s obzirom na to da je to jedna od glavnih aktivnosti samog projekta i jedna takva se planira osnovati i u Prelogu. Kako bismo potaknuli prisutne građane na suradnju, u dijelu radionice rezerviranom za grupni rad, isti su iznijeli svoje ideje i vizije djelovanja buduće građanske energetske udruge. Nakon grupnog rada, zaključak je bio da u Prelogu postoji grupa entuzijasta koji su spremni raditi na osnivanju i funkcioniranju građanske energetske grupe te da za istu postoji potreba.

Glavni cilj projekta ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima, je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova.