Održana prva međunarodna konferencija po projektu ENES-CE

U četvrtak, 25. veljače 2021. godine održana je online međunarodna konferencija “Bottom-up processes of local energy plans revision – How to engage citizens’ cooperation?”. Konferenciju je organizirala Međimurska energetska agencija d.o.o. (MENEA) u suradnji sa ostalim projektnim partnerima projekta ENES-CE.

Nakon kratkog predstavljanja projekta, g. László Magyar iz mađarskog Energiakluba, sudionicima je približio novi pristup reviziji i razvoju lokalnih energetskih planova u kojem se prvo analizira potreba lokalnog stanovništva te se sukladno tome razvijaju potrebne mjere i inicijative. Nastavno na temu energetskog planiranja, gđa. Cléménce Pricken iz europske inicijative Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju prikazala je sudionicima prednosti uključivanja u istu kao i budućnost inicijative do 2030. i 2050. godine.

Gđa. Zsófia Pej iz mađarskog Energiakluba pričala je o projektu eCentral koji se također financira iz programa Interreg Središnja Europa, a u sklopu kojeg su projektni partneri testirali prikladnost tri različita inovativna financijska modela u Hrvatskoj, Mađarskoj i Sloveniji. Osim testiranja financijskih modela, izrađen je i interaktivni online alat za izračun troškovno optimalnih mjera za postizanje standarda zgrada gotovo nulte energije. Iz Talijanske nacionalne agencije za nove tehnologije, energiju i održivi gospodarski razvoj (ENEA), gđa. Rovena Preka predstavila je potrebe, izazove i potencijale energetske učinkovitosti u zgradama.

Prije prikaza primjera dobre prakse procesa revizije lokalnih energetskih planova iz regija uključenih u projekt ENES-CE, g. Sebastian Brandmayr iz Grada Pfaffenhofen prikazao je na koji način oni uključuju građane u svoje procese. Grad Pfaffenhofen je projektni partner na projektu ENES-CE i u njemu sudjeluje kao potpora drugim lokalnim zajednicama s obzirom na to da već imaju osnovanu građansku energetsku zadrugu i u suradnji s njom provedene brojne energetske projekte.

Na kraju konferencije gđa. Agnieszka Sielicka iz vojvodstva Lubelskie (Poljska), gđa. Darka Jezeršek Žerjal iz Grada Koper (Slovenija) i g. Alen Višnjić iz MENEA-e, ukratko su predstavili kako se u njihovim lokalnim zajednicama proveo proces revizije lokalnih energetskih planova sa uključivanjem građana.

Na konferenciji je sudjelovalo više od 60 zainteresiranih dionika iz svih dijelova Europe te se nakon prezentacija postavljali pitanja i potaknuli konstruktivnu raspravu o ovoj relevantnoj temi.

Glavni cilj projekta ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima, je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova.