Erasmus+ projekt EE Mobility

Projekt EE Mobility – Podizanje kompetencija u svrhu poboljšanja kvalitete izrade i provedbe projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora [..]

Projekti

Projekt CEESEU – Održiva energetska unija Središnje i Istočne Europe

Projekt CEESEU prijavljeni je još 2019. godine na javni poziv programa Obzor 2020 (Horizon 2020) kojim se potiče izgradnja nisko-ugljične, [..]

SEPlaM-CC – Raising capacity of cross-border public institutions in sustainable energy planning and management and climate change mitigation

Na drugom pozivu za prijavu projektnih prijedloga Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. na listi odobrenih projekata nalazi se i [..]

CO-EMEP – Improvement of cooperation for better energy management and reduction of energy poverty in HU-HR cross-border area

Na drugom pozivu za prijavu projektnih prijedloga Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. uz 40 odobrenih projekata nalazi se i [..]

Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije

  Naziv projekta: Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije Kratki opis projekta:  [..]

Erasmus+ projekt EE Mobility

Projekt EE Mobility – Podizanje kompetencija u svrhu poboljšanja kvalitete izrade i provedbe projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora [..]

ENES-CE – Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe

Na trećem pozivu za prijavu projektnih prijedloga programa Interreg Central Europe, među 44 odobrenih projekata nalazi se i projekt ENES-CE [..]

IEE – Projekt osnivanja Međimurske energetske agencije d.o.o.

Međimurska energetska agencija d.o.o., MENEA osnovana je 2008. godine u sklopu EU projekta „ Creation of energy agenciens in Lleida [..]

RuGeoHeat – Analysis of the shallow geothermal energy exploitation potential and its´ use in heating of rural and semirural area

Projekt RuGeoHeat – Analysis of the shallow geothermal energy exploitation potential and its’ use in heating of rural and semirural [..]

Sustavno gospodarenje energijom u javnim zgradama u vlasništvu Međimurske županije ili zgradama koje su u vlasništvu institucija kojima je županija osnivač

Međimurska energetska agencija d.o.o. u sklopu svojih aktivnosti kontinuirano prati sustavno gospodarenje energijom u javnim zgradama u vlasništvu Međimurske županije, [..]

Izrada strateških i planskih dokumenata energetske učinkovitosti za Međimursku županiju

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) Međimurska županija obvezna je donositi određene planske dokumente za poboljšanje energetske učinkovitosti na [..]