Projekti

SEPlaM-CC – Raising capacity of cross-border public institutions in sustainable energy planning and management and climate change mitigation

Na drugom pozivu za prijavu projektnih prijedloga Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. na listi odobrenih projekata nalazi se i projekt SEPlaM-CC – Povećanje kapaciteta prekograničnih javnih institucija u planiranju i upravljanju održivom energijom i ublažavanju klimatskih promjena (Raising capacity of cross-border public institutions in sustainable energy planning and management and climate change mitigation). Međimurska [..]

CO-EMEP – Improvement of cooperation for better energy management and reduction of energy poverty in HU-HR cross-border area

Na drugom pozivu za prijavu projektnih prijedloga Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. uz 40 odobrenih projekata nalazi se i projekt CO-EMEP – Unapređenje suradnje za bolje upravljanje energijom i smanjenje energetskog siromaštva u prekograničnom području Mađarska-Hrvatska (Improvement of cooperation for better energy management and reduction of energy poverty in HU-HR cross-border area). Međimurska energetska [..]

Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije

  Naziv projekta: Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije Kratki opis projekta:  Ovim projektom povećat će se informiranost i kapaciteti poduzetnika na području Međimurske županije vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u poslovanju. Navedeno će se postići ciljanim i strukturiranim informativnih kampanjama [..]

Erasmus+ projekt EE Mobility

Projekt EE Mobility – Podizanje kompetencija u svrhu poboljšanja kvalitete izrade i provedbe projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru, prijavljen je na javni poziv programa Erasmus+ početkom 2019. godine te je nakon evaluacije isti odobren za sufinanciranje. Glavni cilj projekta je putem mobilnosti zaposlenika povećati njihove kapacitete i [..]

ENES-CE – Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe

Na trećem pozivu za prijavu projektnih prijedloga programa Interreg Central Europe, među 44 odobrenih projekata nalazi se i projekt ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima (Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe). Međimurska [..]

IEE – Projekt osnivanja Međimurske energetske agencije d.o.o.

Međimurska energetska agencija d.o.o., MENEA osnovana je 2008. godine u sklopu EU projekta „ Creation of energy agenciens in Lleida (ES), Medjimurje (HR) and Montpellier (FR)“ financiranog iz programa Intelligent Energy – Europe (IEE). Projektna ideja razvijena je na poticaj Međimurske županije i Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA-e. Uz sredstva IEE, financijske temelje za [..]

RuGeoHeat – Analysis of the shallow geothermal energy exploitation potential and its´ use in heating of rural and semirural area

Projekt RuGeoHeat – Analysis of the shallow geothermal energy exploitation potential and its’ use in heating of rural and semirural area (Analiza potencijala iskorištavanja energije iz plitke geotermije te njezine upotrebe za grijanje u ruralnim i prigradskim područjima) prijavljen je još 2017. godine na javni poziv Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav, točnije njegove Seed [..]

Sustavno gospodarenje energijom u javnim zgradama u vlasništvu Međimurske županije ili zgradama koje su u vlasništvu institucija kojima je županija osnivač

Međimurska energetska agencija d.o.o. u sklopu svojih aktivnosti kontinuirano prati sustavno gospodarenje energijom u javnim zgradama u vlasništvu Međimurske županije, odnosno u zgradama koje su u vlasništvu ustanova ili poduzeća kojima je Međimurska županija osnivač. Obveza sustavnog gospodarenja energijom proizlati iz Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru [..]

Izrada strateških i planskih dokumenata energetske učinkovitosti za Međimursku županiju

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) Međimurska županija obvezna je donositi određene planske dokumente za poboljšanje energetske učinkovitosti na administrativnom području županije i to akcijski plan energetske učinkovitosti te godišnji plan energetske učinkovitosti. Sukladno tome, Međimurska županija imenovala je Međimursku energetsku agenciju d.o.o. kao ovlaštenu osobu za izradu navedenih dokumenata. Akcijski plan energetske učinkovitosti je [..]

EE SUN – Energy Efficient Sustainable Urban Neighbourhood

Na prvom pozivu za dostavu projektnih prijedloga programa Prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska, među odobrenih 54 projekata je i projekt EE SUN – Energy Efficient Sustainable Urban Neighbourhood. U navedenom projektu Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjeluje kao projektni partner, a osim MENEA-e partneri u projektu su još i IMRO – DDKK Environment Nonprofit Private Limited [..]

  • Kontakt

    Adresa: Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
    Tel: +385 (0)40 395 559
    E-mail: info@menea.hr

    Regionalni partneri

Izdvojeni projekti

Izdvojeni natječaji

Menea Josipa Bana Jelačića 22 +385 40 39 55 59 info@menea.hr OIB: 78619083316 PBZ: HR10 2340 0091 1160 3471 3